Online konferencia SVITÁ NA LEPŠIE ČASY?

Netradičná konferencia o prírode a o chudobných – s nádejou pre Slovensko

V dňoch 30.11.-6.12.2020, od Ondreja do Mikuláša, sa uskutočnila online konferencia iniciatívy Kresťan na vidieku (KNV) s povzbudivým názvom Svitá na lepšie časy? Partnerom podujatia bolo aj Fórum života.

Konferencia ako aj celá iniciatíva Kresťan na vidieku vychádza z encykliky Laudato Si, a teda prináša kresťanský pohľad na dôležitosť ekologických, sociálnych a rodinných tém, ako aj tém zamestnanosti, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Tento pohľad ponúka z vidieka, ktorý je symbolom zátišia, komunity a súžitia s prírodou a s Bohom.

Nechýbali preto ani sociálne témy súvisiace s realitou slovenského vidieka, a to témy rómskych komunít.„Často sa práca s Rómami robí tak, že Slováci robia s Rómami, ale podľa mňa je kľúčové, aby Rómovia slúžili svojim. Samozrejme, aj v spolupráci so Slovákmi,“ vysvetlil kňaz Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie. „Musia existovať rómski učitelia, rómski policajti, rómski obchodníci a musí to byť niečo, čo je normálne a samozrejmé.“ Z toho dôvodu momentálne buduje aj Krajské centrum rómskej misie, ktoré má nielen šíriť rómsku kultúru, ale aj zamestnávať Rómov v rekreačnom stredisku na Sigorde, kde budú reštaurácia, kaviareň a ubytovacie priestory pre všetkých, ktorí hľadajú oddych pre telo či dušu.

„Ja si rozvoj predstavujem ako stôl. Potrebujem minimálne tri oporné body, aby stál. Keď mi jedna z týchto nôh chýba, tak ten stôl padne alebo nebude stabilný,“ začal svoju prednášku o rozvoji rómskych komunít Michal Smetanka, bývalý poslanec Spišského Hrhova. „Jednou nohou je zamestnanie, druhou vzdelanie a treťou bývanie.“ „Riešenie otázok rozvoja je riešenie otázok súdržnosti. Súdržnosť znamená, že všetci, čo žijeme na rovnakom území, máme relatívne rovnakú možnosť zdrojov.“ Smetanka vysvetlil aj to, že jednou z najväčších potrieb, ktoré pociťujú Rómovia, je potreba byť akceptovaný. Riešenie toho, čo sa mainstreamovo nazýva „rómska otázka“ vidí v zmene postojov a mentality Nerómov vo vzťahu k Rómom a zabezpečenie „troch nôh stola“ všetkým, pretože tie sú základom stability rozvoja: jedná sa o zabezpečenie zamestnania, vzdelania a bývania.

Kňaz Peter Gombita, riaditeľ útulku pre ľudí bez domova Oáza – nádej pre nový život porozprával o vzniku sociálneho podniku, vďaka čomu sa podarilo zamestnať 40 ťažko zamestnateľných ľudí. Predstavil aj ťažkosti v čase korony i riešenia problému bezdomovectva na úrovni štátu, zamestnávateľov i bežných ľudí, ktorí sa pýtajú, ako pomôcť.

Projekty, ktoré prácu s chudobnými Rómami spájajú s prácou v záhrade či na farme, priblížil Radoslav Makáň, ale aj gréckokatolícky kňaz Peter Lazorík. Prostredníctvom práce v záhrade rómske komunity zveľaďujú svoje okolie, získavajú pracovné návyky a zabezpečujú si aj zdravú potravu.

Počas konferencie zazneli aj ekologické témy, ktoré sú tiež nejakým spôsobom prepojené s rodinným životom, s prírodou či so znevýhodnenými. O tom, že v rámci environmentálnych iniciatív Bioklimatického parku Drieňová sa nezabúda ani na zraniteľné skupiny – na starých či handicapovaných – porozprával Ladislav Židek. Výhody svojho jedinečného permakultúrneho systému Agrokruh ako aj jeho vplyv na utuženie zdravých vzťahov v rodine prostredníctvom malých rodinných fariem demonštroval Ján Šlinský. O svojom detstve a pozitívnom vplyve výchovy spojenej s láskou k prírode hovoril Tomáš Abel z gazdovskej dedinky Abeland v Lozorne v téme s názvom Moje skvelé detstvo v Abelande.

Novú nádej pre slovenské poľnohospodárstvo priniesol Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF a člen Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Takiež predstavil svoju rodinnú farmu, kde spolu s manželkou a deťmi chová hovädzí dobytok a predáva mlieko a syrové výrobky. Úspešne sa mu podarilo obhájiť dôležitosť rodinného hospodárstva a poľnohospodárstva, pričom priznal, že najväčšou dotáciou je preňho jeho vlastná rodina.

Na záver konferencie uviedol Juraj Šúst dôvody, prečo súžitie s prírodou pomáha hlbšiemu prežívaniu kresťanskej viery a aké blahodárne účinky má na fyzické i psychické zdravie detí a na rodinný život.

Na konferenciu bolo prihlásených 175 účastníkov, priemerná sledovanosť life prenosov bola 50-60 účastníkov, ktorí mohli klásť otázky, a dosiaľ si záznamy z konferencie pozrelo 2 692 ľudí. O úspešnosti podujatia svedčia početné pozitívne spätné väzby účastníkov: „Že sa to aj takto dá, to som nevedel. Bolo to výborne zorganizované. Naozaj výborne.“

Všetky výstupy konferencie si v plnom znení môžete vypočuť na YouTube kanáli Kresťan na vidieku, nájdete tam všetkých 7 streamovaných záznamov pod názvom Svitá na lepšie časy?

Ako sa dá žiť INAK?
S Bohom, s prírodou, s radosťou, bez záplav,
s Rómami i so sebou samými,
na vidieku či v meste.

INAK.

Ivana Németová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.