Deň rodiny 2021: „Otec nablízku”

Bratislava, 21. 4. 2021 – 15. máj je Medzinárodný deň rodiny. Na Slovensku sa Deň rodiny, propagujúci rodinu založenú manželstvom muža a ženy, verejne oslavuje od roku 2009 pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií

Na pozadí nečakanej pandemickej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva. Pápež František  v  encyklike Amoris Laetitia (Radosť lásky)  uvádza  –  „… hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov““. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova a nie sú schopní vybudovať  si zrelý vzťah k manželke i deťom. My spolu s Vami túto vyblednutú  postavu otca v rodine chceme opäť oživiť, priblížiť a pozdvihnúť. Téma 13. ročníka kampane Deň rodiny  2021 sa preto v tomto roku zameria na hodnotu, dôležitosť i krásu otcovstva a jej slogan znie „Otec nablízku“.

Mnohí z Vás sa do tejto kampane zapájate. Chceme Vás k aktívnej podpore Dňa rodiny 2021 prizvať opäť. Rodina si zaslúži oslavu a pozornosť v každom čase! 

Informácie o Dni rodiny nájdete na denrodiny.sk

Andrea Žiaková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.