Agenda Anny Záborskej z Európskeho parlamentu pokračuje aj v NR SR

Európsky parlament sa už viackrát pokúsil vstúpiť svojimi iniciatívnymi správami do zvrchovaných kompetencií národných štátov, členov EÚ, v oblasti tzv. sexuálnych a reprodukčných práv. Výrazným príkladom je správa Estrela, ktorú s pomocou Božou a za aktívneho prispenia mnohých ľudí dobrej vôle aj zo Slovenska nakoniec Európsky parlament v roku 2013 tesne neprijal. Som vďačná, že som vtedy mohla všetky sily svoje a svojho tímu použiť na zastavenie správy ESTRELA. V týchto dňoch Európsky parlament prerokúva novú podobnú správu o situácii, ktorej autorom je chorvátsky socialistický europoslanec Matić. Jej obsahom je snaha opäť ideologickým spôsobom zasiahnuť nielen do práv národných štátov, ale hlavne progresivisticky meniť spôsob ako sa medzinárodná komunita díva na tzv. sexuálne a reprodukčné práva. 
 
Návrh správy napríklad porušuje pravidlo subsidiarity, snaží sa zaviesť pojem „práva na potrat“ do medzinárodného práva a navrhuje sexuálnu výchovu, ktorá sexualizuje deti už v rannom štádiu ich životov a nerešpektuje práva rodičov na výchovu svojich detí.
 
Keďže v Európskom parlamente sa proti tejto správe za niekoľko mesiacov jej prípravy nenašla dostatočná opozícia, ale aj preto, že zdravie a vzdelávanie sú kompetencie národných štátov, obrátim sa ako poslankyňa NR SR a členka Výboru pre európske záležitosti na NR SR s návrhom, aby Slovensko takéto konanie Európskeho parlamentu odmietlo.
 
Zároveň diskutujem s našimi kolegami z mnohých krajín Európy ako sa výrazne postaviť proti správe Matič a koordinovať úsilie ľudí dobrej vôle.
 
Samozrejme, prolife politika nemôže byť iba o boji proti niečomu, ale hlavne za niečo: dôstojný život od počatia po prirodzenú smrť. Ako predsedníčka Kresťanskej únie v NR SR pracujem spolu so straníckymi kolegami na mnohých iniciatívach: od predloženia návrhu zákona o podpore tehotných žien, ktorý neprešiel o jeden hlas a pripravujeme jeho predloženie po letných  prázdninách, cez príspevok pre matky, ktoré už od 4. mesiaca tehotenstva dostávajú 200€ ako príspevok na zvýšené výdavky počas tehotenstva, finančné ocenenie neplatenej práce matiek v domácnosti až po boj proti hazardu, ktorý rozkladá nielen jednotlivca, ale aj celé rodiny.
 
V mojom presvedčení je zápas za ochranu života široký a týka sa každého aspektu dôstojného života, jeho zrodu i smrti.
 
Anna Záborská, vedúca stálej delegácie NR SR v parlamentnom zhromaždení Rady Európy

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.