Podporte vybudovanie Pamätníka nenarodeným v Trnave

Jedného dňa vznikol nápad vybudovať v Trnave pamätník nenarodeným deťom. Po pozitívnom ohlase v našom okolí a po zistení, že mnohí by takýto pamätník privítali, sme sa rozhodli konať. Nasledovala postupná, teraz už niekoľko ročná, práca na realizácii tohto nápadu.

Napriek veľkej túžbe mnohých rodičov, nie každému je dopriate, aby sa ich počaté dieťatko mohlo aj narodiť. Spontánnym potratom sa končí každé desiate tehotenstvo na Slovenku. Rodičia, ktorí si prežili túto skúsenosť túžia po nejakom vhodnom mieste, pri ktorom by mali možnosť si na svoje zomrelé nenarodené deti spomínať, modliť sa a prinášať tam sviečky či kvety. Pamätník pre nenarodených im túto možnosť poskytne. A preto veríme, že naše úsilie má zmysel.

Cieľom projektu je vybudovanie pamätníka nenarodeným deťom ako vhodnej súčasti cintorína na Kamennej ceste v Trnave, ktorý má byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania.

Podobný pamätník inštalovaný vo Wroclawi

Každý človek, aj ten najmenší a najnepatrnejší si zaslúži, aby sa k nemu pristupovalo s úctou. Pamätník odkazuje na dôstojnosť nenarodeného dieťaťa a ponúka miesto piety a úcty voči týmto deťom.

Aj vy môžete podporiť toto dielo a to zaslaním finančného príspevku na náš transparentný účet: SK54 0900 0000 0051 7125 8375 alebo aj modlitbou a šírením povedomia o tomto projekte.

Viac info nájdete na stránkach: web: http://www.nasemestto.sk/pamatnik/ facebook: https://www.facebook.com/nasemestto

Ďakujeme, o.z. Naše MesTTo, Trnava, 

informovala Zuzana Bošnáková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.