Tlačová správa: Sieť pomoci, ďalší projekt konkrétnej pomoci Fóra života

31. marec 2022, Bratislava – Projekt Sieť pomoci vznikol v roku 2018 prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu “Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti”. 

Účelom projektu je sieťovanie jednotlivcov a organizácií pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín so zameraním sa  najmä na  sociálne vylúčené a diskriminované osoby a na marginalizované rómske komunity.  

Hlavným cieľom projektu je teda sektorová a medzigeneračná spolupráca tých, čo CHCÚ a VEDIA pomôcť, poradiť a vzdelávať pre tých, ktorí  to POTREBUJÚ.

Sieť pomoci spojila 8 kontaktných miest, ktoré sa nachádzajú v slovenských krajských mestách. Nájdete ich v centrách pre rodinu, rodinných centrách či poradniach. Tie sú živými centrami, v ktorých môžu ľudia nájsť prijatie a pomoc v oblastiach ako je sociálna pomoc, dobrovoľníctvo či pomoc pre obete trestných činov a iné. Cieľom Siete pomoci je, aby nikto nezostal bez povšimnutia. Jednotlivec dostáva pomoc komplexnú, pretože problémy často spolu súvisia. Preto pracujeme na stále širšom a aktívnejšom portfóliu pomáhajúcich organizácií a jednotlivcov, odborníkov. Sieťujeme čiže spájame aj navzdory dobe, ktorá preferuje individualizmus a uzatváranie sa do seba. 

V rámci pomoci utečencom z Ukrajiny sme vďaka zosieťovaniu dokázali od prvých hodín distribuovať materiálnu pomoc, organizovať ubytovanie a odosielať núdzovú humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Práve aktuálna situácia na Ukrajine nám ukázala aké je dôležité, ak o sebe vieme a spojíme sily v pomoci druhým. Toto je našou ambíciou a cieľom nie len v časoch vojny, ale tento princíp hlásame už niekoľko rokov. Darí sa nám ho v Sieti pomoci napĺňať.

Ambíciou projektu je neustále databázu rozširovať a aktualizovať. Pozývame do spolupráce všetkých, ktorí majú záujem sa do projektu zapojiť. Projekt “Sieť pomoci” bol podporený dotáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.