Projekt Sieť pomoci – predbežný sumár činnosti

Sieť pomoci vznikla v roku 2018 z potreby sieťovania pomáhajúcich organizácií. Hlavným cieľom projektu je sektorová a medzigeneračná spolupráca tých, čo CHCÚ, s tými, ktorí VEDIA, pre tých, ktorí  to POTREBUJÚ. Koordinátori v  jednotlivých regiónoch hľadali so zapojenými partnermi synergiu pri témach, ktoré trápia spoločnosť: závislosť, bezdomovectvo, obete trestných činov, nečakané tehotenstvo, výchova detí, šikana, zdravotné znevýhodnení, chorí, starí, umierajúci ľudia, ľudia s poruchami správania a psychickými problémami.

Od 1. 7. 2021 do 30. 3. 202 bol projekt podporený dotáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Počas trvania dotácie naši spolupracovníci aktívne oslovovali potencionálnych partnerov vo svojich regiónoch. Rozširovali informácie o existencii Siete pomoci a pozývali možných partnerov do vzájomnej spolupráce. Telefonicky, aktívnym vyhľadávaním na webe a elektronickou poštou mapovali existujúce pomáhajúce organizácie a aktivity samospráv v tejto oblasti.

Všetky informácie sú sústredené a aktualizované na portáli sietpomoci.sk. Nachádzajú sa tam informácie o kontaktných miestach, o pomáhajúcich organizáciách, subjektoch verejnej správy a neziskového sektora, o odborníkoch v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci. Stránka je určená pre osoby prvého kontaktu a pre profesionálnych pracovníkov. Je živým miestom, v ktorom pracujú regionálni koordinátori na dennej báze. Aktualizujú údaje o organizáciách a subjektoch, partneroch, ktorí prípadne menili svoje zamerania alebo kontaktné informácie.

Sieť pomoci má ambíciu naďalej sa rozvíjať a byť k dispozícii ako aktuálny portál pre pomáhajúce organizácie. Chceme, aby myšlienka záchrannej siete pomoci bola aktívna pre každého, kto by ju potreboval, alebo kto by v nej vedel byť nápomocný.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.