Workshop: Novodobé fenomény násilia a ich prevencia

Občianske združenie Fórum života a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na workshop formou WorldCafé na tému:

„NOVODOBÉ FENOMÉNY NÁSILIA A ICH PREVENCIA“

Kedy: 25.11.2022, 9:00-12:00
Kde: ŽILINA, Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1

Prihlásenie: prostredníctvom formulára

Workshop je určený pre odborníkov z radov samospráv, ministerstiev, štátnych a neštátnych inštitúcií, mimovládnych a neziskových organizácií, pre odborných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov, právnikov, študentov, pre preventistov a zástupcov policajného zboru, zariadení poradenstva a prevencie a zástupcov národných projektov s dopadom na služby, prevenciu a vzdelávanie. Cieľom workshopu je diagnostika problémov spojených s novodobými formami násilia prostredníctvom vymedzenia aspektov pôsobiacich vo vnútornom a vonkajšom prostredí existencie tohto fenoménu.


Podtémy workshopu:
1. Domáce násilie, partnerské násilie
2. Inštitucionálne násilie
3. Násilie na pracovisku
4. Násilie na ženách
5. Sexizmus
6. Extrémizmus a nenávistné prejavy
7. Kyberšikana, šikana a násilie na sociálnych sieťach
Plánovaný rozsah stretnutí je v dopoludňajších hodinách, v trvaní štyroch hodín.  
Prihlásiť sa môžete tu, vyplnením prihlasovacieho formulára do 20.11.2022.

Ďakujeme a tešíme sa na účasť.

Plagát na stiahnutie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.