Kávička so Zachráňme životy

Narodeninovú oslavu projektu Fóra života Zachráňme životy sme zavŕšili stretnutím sa s poskytovateľmi pomoci. Za 15 rokov sa ich na základe zmluvy o spolupráci zapojilo do projektu už takmer šesťdesiat. Kávička so Zachráňme životy sa uskutočnila 16. februára a odohrala sa vo veľmi príjemnej, neformálnej atmosfére v Bratislave v Dome Quo Vadis, hoci malo stretnutie  aj dôležitý hodnotiaci a pracovný charakter.

Štatutári, riaditelia aj terénni pracovníci zdieľali svoje skúsenosti s projektom. Dojali nás ich skutočné príbehy pomoci ženám, matkám aj celým rodinám, ktoré práve vďaka projektu Zachráňme životy prekonali najťažšie obdobie svojho života a dokázali sa opäť postaviť na vlastné nohy.

Prišli zástupcovia z viacerých spolupracujúcich organizácií z celého Slovenska – Áno pre život, Dom nádeje, Spišská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Spoločnosť Úsmev ako dar, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci Femina, Centrum Dorka Košice, Zem detí ZNB, Maják ZNB a ďalšie. Ostatné organizácie, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť, poslali milé písomné pozdravy.

Vysoký záujem o udalosť pokladáme za nádherný dôkaz, že spolupráca v projekte Zachráňme životy stále aj po 15 rokoch dáva zmysel a prináša ovocie.

Konkrétne príbehy, konkrétni ľudia, konkrétna pomoc

„Naša klientka sa dnes už teší zo zdravých krásnych dvojčiat a dokonca sa stala dobrovoľníčkou pri pomoci iným,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka Centra konkrétnej pomoci Femina Anna Siekelová. Daným príkladom klientky, ktorej sa vďaka projektu Zachráňme životy mohlo účinne pomôcť, poukázala najmä na dôležitosť spolupráce medzi organizáciami.

Pridali sa k nej aj riaditeľka Poradne Alexis Zuzana Stohlová Kiňová a manažérka kancelárie Eva Janigová, ktoré predstavili činnosť poradne už 13 rokov pomáhajúcej klientkám s neželaným tehotenstvom a klientkám po spontánnom alebo umelom potrate. Súhlasili s Annou Siekelovou, že práve účinná spolupráca Poradne Alexis, Centra konkrétnej pomoci Femina a projektu Zachráňme životy dokáže rozmotať zložité problémy matiek v ťažkých životných situáciách.

V projekte Zachráňme životy sa za 15 rokov narodilo už viac ako 220 detí, ktoré sú odmenou aj radosťou. Ich matky a rodiny boli v často nami nepredstaviteľných, komplikovaných situáciách, a preto uvažovali nad potratom. Stačilo im však len podať pomocnú ruku a ich rozhodnutie sa zmenilo. Napriek všetkému sa napokon rozhodli darovať svojim deťom život a budúcnosť.

„Mamička Martinka za nami prišla, keď už takpovediac bolo na potrat neskoro a chcela pomôcť s utajeným pôrodom. Po rozhovoroch, práci s klientkou a postupným plynutím tehotenstva sa napokon rozhodla dieťatko si nechať. Martinko má teraz štyri mesiace a mamička je šťastná, že ho má,“ priblížila príbeh príjemkyne pomoci sociálna pracovníčka z neziskovej organizácie Zem detí Ivana Kaminská.

Adriána Fontányová z občianskeho združenia Dom nádeje predstavila prítomným zaujímavú prácu s klientkami v prenajatých bytoch, kde môžu bývať neobmedzený čas, ak dodržiavajú dohodnuté pravidlá. Riaditeľ Domova pre obnovu rodiny Štefan Adamjak a riaditeľka spoločnosti Úsmev ako dar Emília Chovancová, ktorá viac rokov spolupracovala s projektom aj ako sociálna pracovníčka, zase pútavo porozprávali o konkrétnych príbehoch ich klientiek, ktorým sa výrazne zmenil život v dôsledku spolupráce s projektom Zachráňme životy.

Áno pre život ako prvý poskytovateľ pomoci

Vyvrcholením Kávičky so Zachráňme životy bolo vystúpenie zástupkýň z prvej organizácie zapojenej do projektu ako poskytovateľ pomoci, Áno pre život. Ich prítomnosť bola symbolická najmä preto, že tento rok organizácia oslavuje už 25 rokov existencie. „Prišlo k nám 17-ročné dievča, ktoré neplánovane otehotnelo. Mama sa o jej tehotenstve dozvedela až v piatom mesiaci a na potrat už nemohla ísť. Sama mala ťažké spomienky na materstvo, pretože ako mladučká 20-ročná tehotná manželka ovdovela. Život svojej dcéry si predstavovala inak, preto horúčkovito vybavovala adopciu. Dokonca našla pár vo svojom okolí, ktorý by si dieťatko osvojil,“ začala rozprávať príbeh sociálna pracovníčka Áno pre život Martina Jarošincová.

Dievča zmietané pocitmi sa dieťatka vzdať nechcelo. Vtedy sa stali dve zásadne veci. Manželka z páru, ktorý si dieťa mal osvojiť, otehotnela a pôrod prišiel skôr, ako sa čakalo. Papiere na adopciu neboli vypísané. „Mladá mamička sa tak z núdzového bývania, pretože ju mama vyhodila z domu, vybrala do pôrodnice, kde porodila. Stará mama hneď svoju dcéru navštívila a keď uvidela vnúčatko, rozhodla sa dcéru prijať späť. O ich budúcnosti tak bolo razom rozhodnuté a doteraz spolu žijú a tešia sa jeden z druhého,“ zakončila rozprávanie Martina Jarošincová.

V Áno pre život sa vďaka spolupráce so Zachráňme životy narodilo už 46 detí. Momentálne cez projekt pomáhajú dvom matkám a tešia sa z ukrajinského novorodeniatka, chlapčeka Dimitrijho, ktorého mamina kvôli ťažkým udalostiam spojeným s vojnou najskôr zvažovala interrupciu, no napokon sa rozhodla inak.

Martina Jarošincová a Mariana Hudecová z Áno pre život

Na záver predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová poďakovala organizáciám, že v tomto čase individualizmu sprevádzajú ženy, ktoré to naozaj potrebujú. Osobná zanietenosť a angažovanosť často prekračuje pracovné nasadenie a stáva sa životným poslaním. Netreba sa báť žiť pre toho druhého.

Ako projekt Zachráňme životy funguje?

Projekt Zachráňme životy dokáže účinne podávať pomocnú ruku práve spoluprácou viacerých organizácií. Funguje na princípe koordinovania troch subjektov. Prvým sú príjemcovia pomoci – ženy, matky a rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Druhým sú darcovia, ktorí sú ochotní na pravidelnej báze finančne a materiálne pomáhať. A posledným, nesmierne dôležitým, sú poskytovatelia pomoci – spolupracujúce organizácie a dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú konkrétnu pomoc (ubytovanie, odborné poradenstvo, sprevádzanie a materiálnu pomoc). Zriaďovateľom projektu Zachráňme životy je Fórum života a koordinátorkou Mária Demeterová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.