Bioetické okienko Fóra života: Správy z domova aj zo sveta

Bioetické okienko Fóra života: Správy z domova aj zo sveta

Píše bioetička Pavla Bicianová

Počet umelých potratov na Slovensku vzrástol

Počet interrupcií na Slovensku sa vlani zvýšil o 5,5 %. V roku 2022 bolo vykonaných 5 539 umelých potratov. Ide o 290 prípadov viac ako v roku 2021. Tieto dáta zverejnilo začiatkom mája NCZI a minulý týždeň zmedializovala TASR.

Najviac potratov bolo vykonaných do ôsmeho týždňa tehotenstva (62 %), pričom potratov od deviateho do dvanásteho týždňa bolo 32,6 %. Zvyšných 5,7 % sa týkalo žien v 13. až 24. týždni tehotenstva. Najviac umelých potratov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji a najpočetnejšou skupinou žien, ktoré podstúpili interrupciu, boli matky s dvomi deťmi.

To sú aspoň niektoré dáta o umelých potratoch. Môžu nám pomôcť zefektívniť konkrétnu pomoc ženám, matkám, deťom a rodinám, aby potrat nebol pre nich jediným riešením. Pripravovaný zákon o pomoci tehotným, ktorý je teraz v parlamente, plánuje dáta súvisiace s touto problematikou zbierať a vyhodnocovať.

Ide predovšetkým o to zistiť, aké dôvody sú za rozhodnutím podstúpiť interrupciu, čo je kritizované zo strany pro-choice organizácií, ktoré tvrdia, že zasahujeme ženám do súkromia. Opomínajú fakt, že pri väčšine zdravotníckych úkonov sa pacienta pýtajú rôzne osobné a súkromné informácie, aby mohli poskytnúť čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Nerozumieme teda, prečo pri interrupciách je so zberom dát taký problém.

Väčšina západných krajín, ktoré dovoľujú interrupcie, podobné dáta zbierajú. Cieľom je vyhodnocovať príčiny ukončenia tehotenstva a na základe toho následne pomáhať, či už ide o prevenciu v podobe metód plánovaného rodičovstva alebo možnosti utajeného pôrodu či finančnej pomoci ženám. Dnes, bohužiaľ, len tušíme a hádame, čo môže ženy viesť k rozhodnutiu podstúpiť umelý potrat. Nevieme povedať s istotou, či je za tým zdravotná príčina alebo ekonomicko-sociálna, pričom v civilizovanej a modernej krajine by ženy nemali vidieť potrat ako jediné riešenie, pretože si takpovediac ďalšie dieťa nemôžu dovoliť. Chýbajúce dáta však znamenajú, že štát nevie, čo ženy a rodiny potrebujú, prečo nemôžu alebo nechcú priať ďalšie dieťa a podobne, a nedokáže tak efektívne pomáhať.

Pápež František: Pôrodnosť je otázkou nádeje

Svätý Otec František sa v piatok prihovoril účastníkom odborného podujatia o stave pôrodnosti v Taliansku. Minulý rok sa v tejto 60-miliónovej krajine narodilo len 393-tisíc detí, čo je historicky najnižší počet. Stretnutie odborníkov na riešenie demografickej krízy sa konalo za účasti premiérky Meloniovej.

Pápež povedal, že pôrodnosť je hlavným ukazovateľom, ktorým sa meria nádej národa. Ak je detí málo, aj nádej je malá. Následne v príhovore veľmi trefne opisuje realitu: Založiť si rodinu nie je dnes považované za hodnotu, ktorú všetci uznávajú a podporujú. Príchod dieťaťa je záväzok, ktorý musí znášať rodina. Mladí vyrastajú v atmosfére, že rodina predstavuje obrovské úsilie. Žijú tiež v rozčarovaní, strachu a neistote “a zajtrajšok sa im zdá ako hora, ktorá sa nedá zdolať,” povedal Svätý Otec.

Pápež ďalej v príhovore účastníkov podujatia povzbudil k tomu, aby priniesli nádej. Nepokladá ju za emóciu, ale životný postoj, ktorý súvisí s konkrétnymi skutkami. Nádej treba živiť, angažovať sa pre spoločné dobro, použiť svoje schopnosti a talenty v službe druhým, a tak dávať zmysel svojmu životu a zároveň životu druhých. Je preto podľa neho potrebné “obnoviť nádej, spustiť procesy, ktoré dajú impulz a život Taliansku, Európe a svetu. Nech nám prinesú veľa detí,” uzavrel svoj príhovor Svätý Otec.

Trend poklesu počtu narodených detí pokračuje aj na Slovensku. Minulý rok sa u nás narodilo 52 668 , čo je o 6,9 % menej ako v roku predchádzajúcom. Celkový počet obyvateľov Slovenska vlani opäť klesol. Zomrelo viac Slovákov, ako sa narodilo, čo znamená, že aj na Slovensku je demografická situácia veľmi kritická.

V Portugalsku schválili eutanáziu

Portugalčania si odhlasovali v parlamente eutanáziu minulý piatok v predvečer sviatku Fatimskej Panny Márie. Schválený zákon dekrimininalizuje eutanáziu a asistovanú samovraždu v prevažne katolíckej krajine. Za posledné tri roky bola táto legislatíva parlamentom schválená už štyrikrát, no prezidentom vetovaná a riešená ústavným súdom. Tentokrát prezident už nemôže zákon vetovať, a tak pravdepodobne vstúpi do platnosti od septembra tohto roka.

Okrem Portugalska je eutanázia legálna v Španielsku, Holandsku, Belgicku a Luxembursku. Asistovaná samovražda bola schválená vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Trend schvaľovania eutanázie a asistovanej samovraždy postupne pokračuje naprieč Európou a podobné snahy o ich legalizáciu treba očakávať aj u nás, preto sa vo Fóre života aj v tejto téme aktuálne vzdelávame.

Európska pro-life organizácia ONE OF US má novú šéfku

Známu taliansku právničku, bioetičku a proliferku Marinu Casini zvolili koncom apríla za prezidentku európskej pro-life federácie ONE OF US (Jeden z nás) v Bruseli. Viceprezidentom sa stal Španiel Pablo Siegrist z francúzskej Nadácie Jeroma Lejeuna. Hnutie ONE OF US vzniklo pred desiatimi rokmi a združuje 50 organizácií z 24 európskych krajín. Fórum života bolo pri zrode iniciatívy a tešíme sa, že stále môžeme aktívne participovať na jej aktivitách. Veríme, že Marina Casini bude skvelou prezidentkou. S pro-life má obrovské skúsenosti, keďže je šéfkou najväčšej talianskej pro-life organizácie Movimento per la Vita.

“Skutočný zápas za život nestavia barikády, ale buduje mosty na stretnutia a cesty k dialógu,” povedala nová prezidentka ONE OF US Marina Casini vo svojom príhovore.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.