Tlačová správa: Medzinárodná konferencia VYBER SI ŽIVOT

BRATISLAVA – S radosťou oznamujeme, že spolu s ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. organizujeme 23. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT s témou „OCHRANA ŽIVOTA: ĽUDSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI“, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie práv počatého dieťaťa. 

Konferencia sa bude konať 12. – 13. apríla 2024 v Konferenčnej sále Mesta Rajecké Teplice pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu a Európskej ľudovej strany, Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a Ambróza Hájnika, primátora Mesta Rajecké Teplice.

Program prednášok

Piatok 12. 4. 2024

  • Cyril Vasiľ SJ (16:20-16:45), eparchiálny biskup Košickej eparchie, ktorý sa venuje rodinným a náboženským otázkam, prinesie prednášku na tému “Evanjelium Vitae – stále aktuálna encyklika Jána Pavla II.”
  • Pablo Siegrist Ridruejo (16:45-17:10), viceprezident európskej pro-life federácie ONE OF US a generálny riaditeľ španielskej pobočky Nadácie Jerôme Lejeune prezentuje tému “Nová chudoba: výzvy na ochranu života v európskej politickej diskusii”

Sobota 13. 4. 2024

  • Jozef Glasa (09:00-09:20), lekár a bioetik, vedúci Katedry klinickej farmakológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, predstaví “Pohľad biomedicíny a bioetiky”
  • Ján Viglaš (09:20-09:40), kňaz Banskobystrickej diecézy, rektor duchovného centra Dom Xaver a biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie, sa bude venovať téme “Pohľad morálnej teológie.”
  • Dr. Dermot Kearney (09:40-10:00), kvalifikovaný kardiológ a všeobecný praktický lekár, prezident Katolíckej lekárskej asociácie Veľkej Británie, predstaví prednášku “Reversion of the regretted pharmacological abortion – UK Experience”
  • Roger Kiska (11:00-11:20), právnik so špecializáciou na európske právo a člen Michiganskej advokátskej komory, sa venuje téme: “Ochrana práva na život – medzinárodný pohľad”.
  • Terézia Rončáková (11:20-11:40), profesorka žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku s bohatými skúsenosťami v novinárstve, pokračuje na tému “Ochrana života v prieskumoch verejnej mienky a v mediálnej komunikácii”.

Konferencia tiež zahŕňa slávnostný program s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha,  a spoločenský večer, ktoré poskytnú priestor pre neformálne diskusie a sieťovanie medzi účastníkmi. 

Cena Antona Neuwirtha je ocenenie pomenované po významnom slovenskom veľvyslancovi a lekárovi, ktoré udeľuje Fórum života. Oceňujeme jednotlivcov a organizácie za ich prínos k ochrane života a za prekonávanie zla dobrom, čo bolo mottom Antona Neuwirtha. Ceny v troch kategóriach: Slovenská osobnosť, Zahraničná osobnosť a Organizácia, odovzdá Anna Záborská.

Kľúčovým momentom bude aj panelová diskusia venovaná 25. výročiu Deklarácie práv počatého dieťaťa, ktorá poskytne platformu pre hlbšiu reflexiu nad dosiahnutým pokrokom a budúcimi výzvami. Diskusia ponúkne priestor pre dialóg medzi odborníkmi a účastníkmi

konferencie z oblastí občianskeho, politického a cirkevného prostredia s cieľom vymedziť ich kompetencie a úlohy. 

Pozvanie do panelovej diskusie prijali spoluautori deklarácie, biskup a predseda Subkomisie pre bioetiku KBS Milan Lach, so skúsenosťami sa príde podeliť Radim Ucháč, predseda Hnutí Pro život z Českej republiky, s manželkou Kateřinou a odborníci z ďalších oblastí.

Konferencia vyvrcholí prijatím záverečného vyhlásenia k téme konferencie Ochrana života – ľudské práva a povinnosti.

Viac informácií o programe a hosťoch s možnosťou registrácie najdete na tomto odkaze.

 

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. 

 

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskej dôstojnosti a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.