Bioetické okienko Fóra života: vyhlásenie o ľudskej dôstojnosti, právo na potrat a pro-life nápady naprieč Európou.

Vatikán predstavil dokument “Dignitas Infinita”, ktorý sa zaoberá ľudskou dôstojnosťou a jej porušovaním v súčasnom svete, vrátane umelých potratov a eutanázie. Európsky parlament hlasoval za právo na potrat, čo vyvolalo diskusie o jeho platnosti. Napriek tomu, Taliansko prijalo zákony na podporu neplánovane tehotných žien a Spojené kráľovstvo sa zameriava na vnímanie bolesti plodu. Slovenské pro-life návrhy zákona sa snažia pomôcť pacientom a rodinám, ale často unikajú pozornosti médií. Ponúkame prehľad aktuálnych bioetických otázok a pro-life iniciatív v Európe.

Píše bioetička Pavla Bicianová

Vatikán ponúkol svetu "Dignitas Infinita."

Nekonečná dôstojnosť; je názov nového dokumentu z dielne vatikánskeho Dikastéria pre náuku viery z 8. apríla tohto roku. Mimoriadny ohlas a pozornosť médií zaznamenalo vyhlásenie o ľudskej dôstojnosti práve kvôli zoznamu jej porušení alebo „hriechov“, v ktorom rezonujú mnohé citlivé bioetické otázky. Podrobne o nich informovali tak konzervatívne, ako aj liberálne médiá a riešili sa nielen umelé potraty a eutanázia, ale aj dráma chudoby, surogátne materstvo, rodové teórie, obchodovanie s ľuďmi či násilie na ženách.  

Práce na dokumente začali vo Vatikáne už v roku 2019 a potom, čo bola prvá verzia predstavená pápežovi Františkovi, dal ju prerobiť. Žiadal nového kardinála Fernandéza o väčší dôraz na súčasné porušenia ľudskej dôstojnosti a v súlade s encyklikou Fratelli tutti. Prerobené vyhlásenie nakoniec Svätý Otec podpísal 25. marca 2024 a požiadal o jeho vydanie a zverejnenie.

Dokument v úvode vysvetľuje koncept ľudskej dôstojnosti v historickom kontexte, od antiky až po novovek. Zdôrazňuje, že sme ako ľudia stvorení na obraz a podobu Boha a to nám zaručuje našu dôstojnosť. V ďalšej časti sa dozvedáme, že Ježiš Kristus prišiel v tele ako
človek a umožnil nám s Bohom jedinečné spojenie. Vďaka tomu sme predurčení na život s Ním vo večnosti – a práve z toho pramení naša nekonečná ľudská dôstojnosť. Tá je nakoniec základom všetkých ľudských práv a povinností a je neoddeliteľne spojená aj so známou a všeobecne akceptovanou deklaráciou ľudských práv. 

V závere dokumentu sa dozvedáme o závažných porušeniach ľudskej dôstojnosti, ktoré sú rozdelené do troch oblastí. Ide tu o zločiny proti ľudskému životu ako sú vražda, genocída, potrat, eutanázia, dobrovoľná samovražda, trest smrti; útoky na integritu ľudského tela ako sú mrzačenie, psychické a fyzické mučenie, sterilizácie, neprimeraný psychický nátlak; a trestné činy proti ľudskej dôstojnosti ako sú neľudské životné podmienky, dráma chudoby, deportácie, prostitúcia, obchod s ľuďmi, ponižujúce pracovné podmienky, ale aj utrpenie migrantov.

Vyhlásenie o nekonečnej ľudskej dôstojnosti môže byť pre nás všetkých, veriacich aj neveriacich, inšpiráciou v našej pro-life službe krehkým a zraniteľným. Aby sme pochopili, v ktorých oblastiach treba zabrať a čo uniká našej pozornosti. Nielen nenarodeným
a zomierajúcim, ale aj chudobným a migrantom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale aj mladým, ktorí stratili zmysel života. K tomu nás pozýva úvaha o nekonečnom rešpekte a úcte ku každej ľudskej bytosti.

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2024-04/vatikan-zverejnil-zoznam-zavaznych-poruseni-ludskej-dostojnost.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dignitas_Infinita

https://svet.sme.sk/c/23313418/vatikan-zverejnil-dokument-dignitas-infinita.html

Európa plánuje zaviesť nové právo na umelý potrat.

Keď 11. apríla hlasovali europoslanci v Bruseli za zatiaľ neexistujúce právo na umelý potrat, zamrazilo ma. Len mesiac po francúzskych potratoch v ústave. Nebola to náhoda, ani úlet nejakých pár povzbudených pro-potratových aktivistov, ale vopred naplánovaná dvojročná systematická práca viacerých štruktúr európskeho parlamentu. Výsledkom bolo uznesenie, ktorého cieľom je zakotviť tzv. právo na interrupciu do Charty základných práv EÚ.

Prekvapivo až 336 poslancov dalo svoje áno dokumentu, ktorý nereflektuje tragédiu umelého potratu. Nehľadá riešenia z ťažkých situácií neplánovane tehotných žien. Práve naopak. Nepochopiteľne povyšuje zabitie ľudskej bytosti vo vývoji na ľudské právo, ktoré nemá oporu v žiadnom zákone sveta. Ak je človek hodný ochrany už pred narodením vďaka ústavám jednotlivých štátov a medzinárodným dohovorom, ako je potom možné hlasovať o novom práve zbaviť sa ho? Je takéto hlasovanie vôbec platné, ak nie je ukotvené v žiadnom legislatívnom dokumente?

Kým budú právnici hľadať odpovede na tieto otázky, môžem vám priblížiť toto pro-potratové uznesenie. Naši europoslanci si totiž odhlasovali aj tieto absurdnosti: odsúdili uplatňovanie výhrady vo svedomí zdravotníkov, vyjadrili nesúhlas s akýmkoľvek obmedzením potratov, žiadali povinnú výučbu interrupčných metód pre všetkých medikov a lekárov, žiadali zablokovať financie pomáhajúcim pro-life organizáciám. Ale treba dodať, že ďalších 163 europoslancov nesúhlasilo s týmto rozhodnutím a rozhodne sa postavilo proti. Aj o tomto
budú blížiace sa eurovoľby. Hlas o práve na život je tentokrát v našich rukách.

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20240408IPR20314/zeny-musia-mat-plnu-kontrolu-nad-svojimi-sexualnymi-a-reprodukcnymi-pravami

https://www.facebook.com/100075715910701/posts/

Keď pro-life nápady naprieč Európou napĺňajú nádejou.

Možno ste si pri čítaní aprílových bioetických správ všimli, že liberalizácia interrupcií pokračuje naprieč Európou. Žiaľ, bez hľadania skutočných riešení. O to viac ma potešilo, že v Taliansku schválili novelu zákona, ktorá zabezpečí informovanosť a podporu neplánovane tehotným ženám. Niektorí bojovníci za život by možno len mávli rukou, že potraty sú tam aj naďalej legálne, tak čo tam po nejakom „soft“ riešení.

Taliani teda prišli s ponukou pre ženy, no rozhodnutie nechali na nich. Tie, ktoré žiadajú o interrupciu, musia byť o zákroku nielen plne informované, ale bude im ponúknutá aj alternatíva. Neplánovane tehotným ženám zabezpečia v zdravotníckych zariadeniach podľa zákona odborné poradenstvo od organizácií, ktoré sa podpore materstva a tehotenstva dlhodobo venujú. Táto služba ženám bude financovaná z verejných zdrojov. Turínska nemocnica Sv. Anny, známa najvyšším počtom interrupcií v regióne, zriadila túto službu pre tehotné ženy už skôr, nakoľko sa mnohé sťažovali, že sa nemali s kým pred zákrokom porozprávať.

Ďalším skvelým pro-life počinom bolo rozhodnutie Snemovne lordov Spojeného kráľovstva o návrhu zákona, ktorý chce ponúknuť odbornú expertízu o ľudskom plode. Čo je cieľom zákona? Zriadiť výbor expertov, ktorí budú skúmať, kedy ľudský plod vníma bolesť. Najnovšie poznatky z prenatálnej medicíny totiž potvrdzujú, že ľudský plod pociťuje bolesť už pre 24. týždňom tehotenstva. A práve to je hranica na výkon interrupcií v prípade choroby alebo postihnutia dieťaťa. Z toho vyplýva, že prenatálnemu dieťaťu by ako pacientovi mala byť poskytnutá liečba spolu s tíšením bolesti, či už v prípade život zachraňujúceho zákroku tehotnej žene, počas vnútromaternicovej operácie dieťaťa, dokonca aj pred výkonom umelého potratu. Británia tak obracia pozornosť aj na pacienta a jeho potreby pred narodením.

Netreba však zabúdať ani na slovenské návrhy zákonov, ktoré ponúkli poslanci na nedávnej parlamentnej schôdzi, no kvôli ďalším celospoločenským témam možno unikli pozornosti médií. Boli to mnohé pro-life návrhy, ktoré by pomohli pacientom, deťom a ich rodinám:

– aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie, ak niekto opatruje blízku osobu a má aj iný príjem (KDH)
– aby príspevok na opatrovanie mohli dostávať ľudia, ktorí sa starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ešte 6 mesiacov po úmrtí opatrovanej osoby (KDH)
– aby pacienti nemuseli čakať ráno pred ambulanciami alebo si platiť za časenky (KDH)
– aby matky po spontánnom potrate mohli mať zo zákona nárok na 2 dni voľna spolu so svojím rodinným príslušníkom a mať čas vysporiadať sa so stratou svojho dieťa (PS)
– aby sa zvýšil príplatok k príspevku pre ťažko zdravotne postihnuté deti zo súčasných 100 eur na 300 eur (hnutie Slovensko)
– aby sa poskytovalo sociálne poradenstvo aj rodinným príslušníkom osôb so zdravotným znevýhodnením (PS)
– aby sa podporila príprava na vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (PS)
– aby parlament odsúdil prípady porušovania ľudských práv rómskej menšiny a prijal opatrenia na ich dodržiavanie (hnutie Slovensko, za ľudí, KÚ)

Nakoniec však ani jeden z týchto opozičných návrhov koaliční poslanci nepodporili. Je mi ľúto, že naši poslanci ani ľudsky nedozreli na to, že ich hlavnou úlohou v parlamente je služba občanom.

https://www.ilsole24ore.com/art/i-pro-life-consultori-opposizioni-all-attacco-AFhJrXXD?refresh_ce=1

https://www.mpv.org/lospedale-s-anna-di-torino-apre-una-stanza-per-ascoltare-le-mamme-in-attesa/

https://www.avvenire.it/vita/pagine/consultori-e-vita-rimuovere-le-cause-perche-non-si-legge-tutta-la-194

https://righttolife.org.uk/news/press-release-foetal-sentience-committee-bill-to-receive-second-reading-in-the-house-of-lords-tomorrow

https://www.facebook.com/100075715910701/posts/

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=524#current

 

Chcem sa s vami ešte na záver podeliť o nedávne stretnutie s mladou 25-ročnou ženou. S neskrývanou a úprimnou radosťou mi oznámila, že s manželom čakajú dieťatko. Ukázali mi jeho fotku z 13. týždňa tehotenstva a ja som zostala prekvapená: akú dokonalú bytosť vidím na malej čierno-bielej fotke z ultrazvuku! Nádherne sformovaná hlavička, klenuté čielko, jemne vystupujúci noštek a mierne našpúlená pusinka. Zdalo sa nám, že spinká alebo relaxuje na chrbátiku s rúčkou voľne položenou vedľa zaobleného bruška. Keď sme sa potom spolu prechádzali po námestí rušného mesta, uvedomila som si, že nikto z okoloidúcich netuší, že ona je tehotná a skrýva v sebe to sladké tajomstvo. V jej živote už bolo to dieťa najdôležitejšie a našim očiam ešte stále neviditeľné. Tak krehké a bezbranné ho matka prijala. Ona ho môže spolu s otcom najlepšie ochrániť. Napriek zákonom. Možno aj vďaka obyčajnej fotke z ultrazvuku. A to ma dnes napĺňa nádejou.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.