ZACHRÁŇME ŽIVOTY: príbehy nádeje a pomoci

Od 1. 4. 2024 sme vďaka vašim darom mohli zaradiť do projektu ďalšie dve príjemkyne pomoci, Karinu a Ingridu.

Karina uverila chlapovi, ktorý jej sľuboval hory – doly, predovšetkým lásku a spoločný domov, ale nič z toho sa nestalo. Otec dieťaťa sa o nich nezaujíma, pre budúceho syna nezabezpečil nič. Nezostávalo jej nič iné, len prijať pomoc cudzích a láskavých ľudí.  Zo dňa na deň skončila na ulici a nevedela, čo s ňou bude, predovšetkým  čo bude s jej dieťaťom. Nakoniec našla kontakt na pani riaditeľku zariadenia núdzového bývania, ktorá sa v priebehu jedného dňa stala jej záchrankyňou,  ale aj mamou. Je veľmi vďačná za akúkoľvek pomoc a podporu. 

Ingrida má 20 rokov a pochádza  z rodiny,  ktorá vôbec  nebola  ideálna. Takže bola rada, keď  spoznala chlapca, ku ktorému si postupne vytvorila hlbší vzťah. Neskôr sa nasťahovala do jeho rodiny. Zo začiatku to fungovalo. Po čase však zistila, že ani tam to nie je dobré, možno ešte horšie. Preto si zariadili vlastné bývanie, kde žijú s partnerom a jednoročným dieťatkom. Momentálne očakávajú narodenie ďalšieho a hrozí jej predčasný pôrod. Mladá rodina je v ťažkej finančnej situácii, lebo manžel nemá prácu. Žijú totiž v oblasti, kde je veľká nezamestnanosť. Usiluje sa zodpovedne starať o dieťatko, ktoré majú, ale má strach, či sa dokáže postarať aj o ďalšie. Krátko po zaradení do projektu Zachráňme životy sa Ingride narodila prekrásna dcérka s menom po mame, Ingridka. Narodila sa predčasne, s hmotnosťou 2200 g a merala 46 cm. Krátky čas ju museli umiestniť aj v inkubátore, ale už je doma aj so svojou mamou.

Deti žijú v bezpečí so svojimi mamami, predovšetkým vďaka vám, milí darcovia a spolupracovníci. Ženy – matky majú rozličný osud, sú rôzneho veku, ale jedno majú spoločné. Bez vašej pomoci a podpory by to nezvládli. V  apríli 2024 dosiahli vaše dary hodnotu takmer 5700 eur. Zo srdca ďakujeme! Nech sa vám aj v tomto zložitom období darí, nech vám citlivosť na potreby iných vydrží aj naďalej. Nedajte sa znechutiť negatívami tohto sveta. 

Fórum života pozýva všetkých, ktorí chcú pomôcť. Darujte ľubovoľnú čiastku na účet Zachráňme životy: SK7209000000000424246346. Viac informácií o projekte Zachráňme životy nájdete na webovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.