Ochrana ľudskej dôstojnosti: Boj za život a slobodu.

Fórum života sa zasadzuje za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Sme hrdí na podporu kandidátov ako je Miriam Lexmann. Jej odhodlanie a práca v Európskom parlamente sú príkladom pre nás všetkých. Čítajte o tom, ako ľudskú dôstojnosť doma i v Bruseli chráni naša europoslankyňa a dozviete sa viac o jej úspechoch a snahách v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti.

Priatelia,
naše hodnoty a princípy sú našou silou, nie slabosťou. V ochrane ľudskej dôstojnosti nepoľavím a aj naďalej sa zo všetkých síl budem zasadzovať za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Aj naďalej budem trvať na dôkladnom dodržiavaní výlučných právomocí členských štátov v kultúrno-etických otázkach, rodinnej politike či vzdelávaní.

Neustúpim roky trvajúcemu tlaku progresívcov a sociálnych demokratov, ktorých iniciatíva na zavedenie tzv. „práva na potrat“ do Charty základných práv EÚ je prekročením všetkých červených čiar. Základným ľudským právom je právo na život! Zaviazať vládu SR k zastávaniu tohto stanoviska na európskej úrovni sme v KDH navrhli uznesením, ktoré bolo v NR SR zatiaľ odmietnuté. Nevzdávame sa a pokúsime sa o to opätovne. Po celý čas v Európskom parlamente odmietam mnohé iniciatívne správy prekračujúce právomoci EÚ, vrátane známej správy Matić, ku ktorej som spoluiniciovala alternatívnu rezolúciu.

Obrovský úspech sa mi podaril, keď sme spolu s kolegami v neľahkom zápase na pôde Európskeho parlamentu v smernici o predchádzaní obchodovania s ľuďmi, boji proti nemu a o ochrane obetí presadili, aby bolo reprodukčné vykorisťovanie prostredníctvom tzv. náhradného (surogátneho) materstva zaradené medzi trestné činy v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Tzv. náhradné materstvo vážne narúša ľudskú dôstojnosť – zneužíva ženy a degraduje deti na predmet obchodnej zmluvy. K výzve na jeho celosvetový zákaz som sa pridala aj ako signatárka deklarácie z Casablancy a zasadzujem sa za to na mnohých medzinárodných fórach.

Odmietam neustále sa stupňujúce tlaky na členské krajiny, ktoré doposiaľ neratifikovali zideologizovaný Istanbulský dohovor. Jasne odsudzujem akékoľvek násilie, pričom je nepochybne našou povinnosťou hľadať efektívne riešenia na násilie proti ženám, vrátane riadnej implementácie už existujúcej legislatívy, ktorá je aj na Slovensku podľa odborníkov dobrá, avšak nie je správne a dôsledne vykonávaná. V rozprave i hlasovaniach v Európskom parlamente som to vyjadrila vždy jasne a jednoznačne.

Zasadila som sa aj za to, aby sa Slovenská republika a ministerstvo spravodlivosti pod vtedajším vedením Viliama Karasa vymedzila voči návrhu nariadenia o uznávaní rozhodnutí vo veciach rodičovstva. Nesúhlasím, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo vo všetkých členských štátoch či zavádzalo tzv. európske osvedčenie o rodičovstve, kde by sa rodičia neuvádzali ako otec a mama, ale prvý rodič a druhý rodič. Navyše, táto úprava by doslova otvorila dvere pre legalizáciu vo väčšine krajín nezákonnej praxe tzv. náhradného materstva. Aj tu som už od samého začiatku tejto európskej iniciatívy poukazovala na porušovanie princípu subsidiarity – otázky rodinného práva sú a musia aj ostať vo výlučnej právomoci členských štátov.

Za ochranu ľudskej dôstojnosti sa však treba postaviť aj v prípade nespočetných rizík, ktoré prichádzajú z online prostredia. Som rada, že sa mi podarilo pomôcť k posilneniu legislatívy chrániacej deti pred sexuálnym zneužívaním v online priestore. Podnikám aj ďalšie aktivity na posilnenie ochrany pred kyberšikanou, násilnými či nenávistnými prejavmi: prispela som k tomu, že Slovensko sa po mnohých rokoch zapojilo do celosvetovej siete INHOPE pre nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí online a cez publikáciu Ako na internet v rodine šírim osvetu o dobrom a bezpečnom používaní internetu.

Ochrana ľudskej dôstojnosti bola mojou prioritou aj pri presadzovaní legislatívy v oblasti prijímania pravidiel pre umelú inteligenciu (AI). Po celý čas som sa zasadzovala za to, aby výskum, vývoj a dizajn AI vždy zohľadňoval v prvom rade dobro človeka tak, aby bola táto technológia dobrým sluhom a nie zlým pánom.

Ľudská dôstojnosť však veľmi úzko súvisí aj so slobodou človeka. V mnohých krajinách je ešte stále túžbou a snom. Aj ja dnes cítim záväzok podávať pomocnú ruku tým, ktorí o slobodu stále zápasia tak, ako sme o ňu bojovali aj my.


Priatelia, postavme sa spoločne za ochranu ľudskej dôstojnosti a slobody. O Vašu dôveru sa uchádzam ako líderka kandidátky Kresťanskodemokratického hnutia.


Už 8.júna vo voľbách do Európskeho parlamentu rozhodneme, v akej Európe chceme žiť.


Miriam Lexmann
www.lexmann.eu

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.