Podporte život a rodinu: Prečo voliť Kresťanskú úniu v eurovoľbách?

V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu vás vyzývame, aby ste podporili kandidátov, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Chceme mať v Bruseli niekoho, kto jasne a priamo obhajuje prorodinné a kresťanské hodnoty.

Pán Krajniak už ako minister ukázal, že vie vytrvalo bojovať za správne veci, napríklad pri presadzovaní rodičovského dôchodku. Kresťanská únia verí, že prorodinne, kresťansky a konzervatívne zmýšľajúci ľudia potrebujú svojho zástupcu v Bruseli, ktorý bude chrániť naše hodnoty pred nepriaznivými opatreniami z EÚ.

Prečo kandiduje Kresťanská únia v eurovoľbách samostatne?

Pretože nám veľa ľudí hovorí, že sú sklamaní z toho, ako v politike vystupujú kresťanskí a konzervatívni politici. Títo ľudia chcú, aby ich v politike reprezentoval niekto, kto vie obhajovať prorodinné, kresťanské a konzervatívne hodnoty jasne a priamo. Súčasne si však tí istí ľudia kladú otázku, či sa má zmysel o to pokúšať, či sa to vôbec niekomu môže podariť. 

Keď som ako minister presadzoval rodičovský dôchodok, väčšina médií a politických strán bola proti tomu. Najmä liberálnym a progresívnym médiám sa vôbec nepáčilo, že by mala byť pri dôchodku zohľadňovaná aj výchova detí. Aj niektoré kresťansky orientované médiá pochybovali, či sa mi podarí rodičovský dôchodok presadiť. Ale ja som sa nevzdal, neustúpil som progresívcom ani liberálom. Nevyhováral som sa, že nechcem polarizovať spoločnosť. 

Bol som trpezlivý a vytrvalý. Nevzdal som sa svojho presvedčenia pod tlakom médií ani kvôli odporu iných politických strán. Postupne som v prospech rodičovského dôchodku získaval ďalších a ďalších a nakoniec sa mi podarilo rodičovský dôchodok presadiť. Napriek tomu, že väčšina progresívcov, liberálov, ale aj časť konzervatívcov bola presvedčených, že sa mi to nikdy nemôže podariť.

Sociálna poisťovňa práve začala už druhýkrát vyplácať rodičovský dôchodok viac ako 900 tisíc slovenským dôchodcom. Je to aspoň symbolické poďakovanie našej spoločnosti rodičom na dôchodku, ktorí s láskou vychovali svoje deti, tie dnes pracujú, budujú Slovensko a svojimi daňami a odvodmi financujú náš štát. Som hrdý, že sa mi podarilo rodičovský dôchodok presadiť.

S eurovoľbami a samostatnou kandidatúrou Kresťanskej únie je to podobné ako s rodičovským dôchodkom. Mnohí nám neveria, ale na to som už zvyknutý. Viem, že dobré veci v politike môže človek presadiť iba vtedy, keď má schopnosť ísť si za tým, čomu verí, bez ohľadu na to, čo si myslí a hovorí okolie. 

Kandidujeme do eurovolieb, pretože veríme, že prorodinne, kresťanska a konzervatívne cítiaci ľudia majú byť v Bruseli zastúpení niekým, kto hovorí jasne a priamo. Budeme brániť Slovenskú republiku ako suverénny štát s právom veta v EÚ. Budeme chrániť rodinu a život, budeme presadzovať kresťanské a konzervatívne hodnoty. 

Budeme chrániť slovenské rodiny, priemysel a poľnohospodárstvo pred nezmyselnými klimatickými zákazmi z Bruselu, ako je napríklad zákaz spaľovacích motorov. Budeme brániť slovenské rodiny pred platením emisných povoleniek za cestovanie a vykurovanie, ako to schválili žiaľ aj mnohí europoslanci zo Slovenska. Ak by sa toto opatrenie nezrušilo, ľudia na Slovensku by museli platiť za benzín viac ako dve eurá, pretože by museli platiť aj novú uhlíkovú daň schválenú europarlamentom. A to rozhodne nechceme.

Ak to cítite rovnako, podporte v eurovoľbách Kresťanskú úniu. Ďakujeme. 

Milan Krajniak 

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.