Spoločne za Slovensko v Európe: Naša vízia a programové priority pre voľby do Európskeho parlamentu

Tento víkend máme možnosť ukázať našu silu a odhodlanie v boji za hodnoty, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Voľby do Európskeho parlamentu sú príležitosťou, aby sme si zvolili reprezentantov, ktorí budú v Bruseli stáť za Slovensko a za nás všetkých. Medzi kandidátmi máme aj našich členov, ktorí sa zasadzujú za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

Stojíme za nimi, pretože zdieľame rovnaké hodnoty a vízie pre budúcnosť našej krajiny aj celej Európy. Potrebujeme reprezentáciu, ktorá bude odvážna a pripravená, schopná presadzovať záujmy Slovenska rázne, ale aj rozvážne a odborne. 

Prečítajte si článok o programových prioritách Demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Dozviete sa viac o tom, ako plánujú zlepšiť bezpečnosť, spravodlivosť, ochranu demokracie a podporu životného prostredia v Európe. 

Vaša podpora je kľúčová!

Programové priority strany Demokrati (č. 3) vo voľbách do Európskeho parlamentu. 

V Európskom parlamente potrebujeme odvážnu a pripravenú reprezentáciu. Reprezentáciu, ktorá používa zdravý rozum a nepresadzuje extrémy. Naopak, takých politikov, ktorí majú na prvom mieste Slovensko a jeho občanov. Áno, práve o tom budú tieto voľby. O morálke, odvahe, charaktere a odbornosti ľudí, ktorí budú za Slovensko bojovať v Európe. Nie o tom, aby niektorá zo strán porazila Smer. Slovensko musí do Európy poslať zásadových, odhodlaných a skúsených ľudí, ktorí v zlomových momentoch preukázali zodpovednosť a odvahu a budú ju ochotní aj schopní preukázať opäť. Tvrdo, rázne, ale tiež odborne a nebojácne.

Naše základné programové priority sú Bezpečná Európa, Spravodlivá Európa, Ochrana demokracie, Zelená a solidárna Európa. 

 

Bezpečná Európa

Hlásime sa k posilneniu európskych obranných kapacít, vrátane investícií do moderných obranných technológií a úzkej obrannej spolupráci v rámci NATO. Na európskej úrovni budeme aktívne podporovať Ukrajinu v boji proti nelegálnej vojenskej agresii Ruska poskytovaním humanitárnej, politickej, diplomatickej, ekonomickej, materiálnej a vojenskej pomoci. Na rozdiel od populistických politických strán, ktoré deštruktívnym euroskepticizmom získavajú politické body na úkor záujmov Slovenska, prinášame jasnú a zodpovednú komunikáciu tém Spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

 

Spravodlivá Európa

Európske prostriedky musia byť využívané efektívne, preto budeme presadzovať efektívnu, ale prísnu kontrolu a postih pre tých, ktorí európske prostriedky chcú rozkrádať. Budeme dbať a presadzovať ochranu právneho štátu a hodnôt, na ktorých bola založená Európska únia. Právny štát nie je len zdrap papiera, je to každodenná realita, ktorá znamená nezávislé a nestranné súdnictvo, efektívnu prokuratúru a políciu, ktorá vyšetruje zločiny bez ohľadu na vládu. Práve spolupráca a príklad úspešných krajín z Európskej únie sú cestou ako zvýšiť transparentnosť, nezávislosť a nestrannosť OČTK od politickej moci a zabrániť pokusom o zásahy zo strany politikov do vyšetrovaní a súdnych procesov.

 

Ochrana demokracie

Budeme systematicky podporovať demokratické povedomie, myšlienku európskej spolupráce, ako aj motiváciu obyvateľov k účasti na politickom živote zodpovedným, kritickým a aktívnym spôsobom. Budeme prinášať témy Európskej únie na Slovensko prostredníctvom silného zastúpenie a prítomnosti europoslancov v domácej politike a verejnom priestore.

 

Zelená a solidárna Európa

Pripravíme plán modifikácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky s horizontom do roku 2027 s cieľom výraznejšie podporiť špeciálnu výrobu v poľnohospodárstve (ovocinárstvo a zeleninárstvo), zjednodušiť zelené opatrenia, respektíve zabezpečiť podporu malých a začínajúcich poľnohospodárov. Pri presadzovaní životného prostredia a ochrany prírody budeme postupovať v súlade so zdravým sedliackym rozumom. Nie extrémy alebo ignorácia, ale tak, aby človek vedel normálne existovať a zároveň neničil okolo seba našu planétu. 

Solidarita má svoje miesto v každej slušnej spoločnosti. Najmä solidarita so slabšími a chorými, zdravotne znevýhodnených alebo tými, ktorí sú na okraji spoločnosti. Našim poslaním je týmto ľuďom podať pomocnú ruku a ukázať, že na nich nezabúdame. Špeciálne matky s deťmi, tehotné ženy, siroty alebo zdravotne znevýhodnení. Opatrenia na podporu mobility ľudí so zdravotným znevýhodnením (implementácia Európskeho preukazu ZŤP), dostupnosť lekárskej starostlivosti a liekov, podpora opatrovateliek a starostlivosti o umierajúcich, smernica pre solidaritu so sirotami, podpora demografie a jaslí. To všetko sú konkrétne kroky, ktoré posilnia ochranu tých najzraniteľnejších.

 

Všetky priority nájdete na našej webovej stránke www.neustupime.sk

Každú jednu z tém reprezentujú konkrétni ľudia, ktorí majú za sebou jasný a čitateľný životný príbeh, dokázali, že sa vedia postaviť za svoje hodnoty a priniesť ľuďom konkrétne riešenia. Jaroslav Naď, Jana Žitňanská, Štefan Hamran, Juraj Šeliga, Eduard Heger a ďalší, ktorých nájdete na kandidátke strany Demokrati. 

 

Aký je náš postoj k hodnotovým otázkam?

Právo veta chceme zachovať. Interrupcie alebo iné hodnotové otázky nemá riešiť európsky parlament alebo komisia, je to otázka vnútroštátneho práva, pretože cieľom Európskej únie je presadzovať slobodu tovarov, služieb a pohybu osôb a kapitálu, nie diktovať ľuďom ako majú žiť a aké majú hodnoty vyznávať. Otázku migrácie treba riešiť tam, kde vzniká, a nikto nemôže nútiť štáty, aby prijímali migrantov. Chápeme však, že je na mieste solidarita s najviac zaťaženými krajinami a to v rôznych formách. Európska únia bola založená ako mierový projekt a v tom má pokračovať, určite však nie ako projekt, ktorý hádže členským štátom polená pod nohy. Práve naopak, aj vďaka Európskej únii sa majú členské štáty rozvíjať, a tak poskytnúť svojim občanom lepší priestor na ich vlastný rozvoj, rozvoj ich rodín a teda lepší život. 

 

Prečítajte si rozhovor na postoj.sk s predsedom Jaroslavom Naďom, kde hovorí aj o hodnotových otázkach, ktoré niektorí kandidáti alebo poslanci silou mocou pretláčajú v Únii. Rozhovor nájdete TU.

 

Akékoľvek otázky alebo informácie o strane Demokrati nájdete na stránke www.neustupime.sk alebo ich pošlite emailom na kancelaria@smedemokrati.sk

 

sociálne siete strany strany Demokrati facebook TU, instagram TU.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.