Konzervatívne hnutia v Európskom parlamente: výzvy a príležitosti pre pro-life agendu

Správa zo stretnutia členských organizácií „One of Us“ o výsledkoch eurovolieb a stratégii oslovovania pro-life poslancov EP

Dňa 13. júna 2024 sa uskutočnilo online stretnutie členských organizácií federácie „One of Us“, ktorej členom je aj Fórum Života, na ktorom sa rozoberali nedávne výsledky európskych volieb a stratégie na oslovovanie poslancov Európskeho parlamentu (MEP), ktorí podporujú hodnoty ochrany života a rodiny.

Analýza výsledkov eurovolieb

Graf nižšie zobrazuje rozdelenie kresiel v Európskom parlamente podľa jednotlivých politických skupín. Celkový počet kresiel je 720. Najväčšiu frakciu predstavuje Európska ľudová strana (EĽS) s 188 kreslami, nasledovaná Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) so 136 kreslami. Tretie najväčšie zastúpenie májú Európski konzervatívci a reformisti (EKR) s 84 kreslami. Medzi ďalšie skupiny patria Renew Europe so 76 kreslami, Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia (Zelení/ESA) s 53 kreslami, Skupina Identita a demokracia (ID) s 57 kreslami a Skupina ľavice v Európskom parlamente (GUE/NGL) s 46 kreslami. Nezaradení poslanci (NI) majú 37 kresiel a ďalších 48 kresiel patrí novozvoleným poslancom, ktorí ešte nepatria do žiadnej politickej skupiny.

Pre pro-life organizácie môže takéto rozdelenie kresiel znamenať, že presadzovanie ich agendy bude závisieť od spolupráce a podpory zo strany konzervatívnych frakcií, ako sú Európski konzervatívci a reformisti (EKR) a časť poslancov Európskej ľudovej strany (EĽS). 

Výsledky eurovolieb (Zdroj: https://results.elections.europa.eu/sk/)

Konzervatívci v Európskom parlamente si v porovnaní s minulým obdobím posilnili svoje postavenie. Európska konzervatívna a reformistická skupina (EKR) zvýšila počet svojich kresiel zo 62 na 84, čo predstavuje nárast o 22 kresiel. Populistická pravicová skupina Identita a demokracia (ID) tiež zaznamenala nárast a teraz má 57 kresiel. Celkový posun doprava bol výrazný, čo sa prejavilo aj v celkovom náraste vplyvu konzervatívnych a pravicových frakcií v parlamente​​. Konečné výsledky teda ukazujú, že voliči v celej Európe prejavili silnú podporu kandidátom, ktorí sa zaviazali chrániť základné hodnoty ako je život a rodina.

Členské organizácie One of Us z rôznych európskych krajín prezentovali na stretnutí výsledky volieb v ich krajinách a  regiónoch. V niektorých krajinách pro-life kandidáti získali významné množstvo hlasov, zatiaľ čo v iných krajinách, vrátane Slovenska, bola podpora menšia. 

Na Slovensku bola účasť v eurovoľbách 34,38 %, čo je zlepšenie oproti predchádzajúcim, kde bola účasť 22,74 %. Graf nižšie zobrazuje percentuálne rozdelenie hlasov získaných jednotlivými politickými stranami. Najväčší podiel hlasov získala strana PS (27,81 %), nasledovaná stranou Smer (24,76 %). Na treťom mieste sa umiestnila Republika s 12,53 % hlasov. Ďalšie strany získali nasledujúce percentá: Hlas (7,18 %), KDH (7,14 %), SaS (4,92 %), Demokrati (4,68 %), Aliancia (3,88 %), S-ZL (1,98 %), SNS (1,90 %), Zdravý rozum (0,93 %), ĽSNS (0,48 %) a iné strany (1,81 %). 

Strany ako KDH, ktoré tradične zastávajú pro-life postoje, získali v aktuálnom volebnom období 7,14 % hlasov, čo im umožnilo získať len jedno kreslo v Európskom parlamente. V porovnaní s minulým obdobím, kedy mali KDH dve kreslá, je to oslabenie ich pozície. Pre pro-life organizácie to znamená, že podpora tejto agendy bude náročnejšia.

Stratégia oslovovania pro-life poslancov EP

Diskusia na stretnutí sa zamerala na to, ako efektívne osloviť a spolupracovať s poslancami EP, ktorí zdieľajú pro-life hodnoty. Medzi hlavné body diskusie patrili:

Udržanie blízkeho spojenia s občanmi: Tonio Borg, bývalý člen európskej komisie a člen rady „One of Us,“ zdôraznil význam kontinuálneho zapojenia občanov do politických diskusií a rozhodovania, nielen počas volieb. Navrhol, aby sa organizovali pravidelné stretnutia a diskusné fóra, ktoré by umožnili občanom komunikovať priamo so svojimi zástupcami.

Podpora základnej ľudskej dôstojnosti: Marina Casini, prezidentka federácie „One of Us“, zdôraznila, že ochrana ľudskej dôstojnosti je kľúčovým pilierom Európskej únie. Navrhla intenzívnejšie spolupracovať s poslancami EP z rôznych politických skupín na iniciatívach, ktoré by podporovali ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť.

Iniciatívy na zvýšenie informovanosti: Členské organizácie sa dohodli na vytvorení a implementácii iniciatív zameraných na informovanie občanov o aktuálnom legislatívnom vývoji. Plánujú vytvoriť platformy pre priamu komunikáciu medzi občanmi a ich zástupcami v EP.

Plány pre budúcnosť

Federácia „One of Us“ sa zaväzuje pokračovať v podpore dialógu a spolupráce s MEP zo všetkých politických skupín, aby zabezpečila, že hlas občanov bude počuť v Európskom parlamente. Organizácia pripraví sériu podujatí a fór, ktoré budú zamerané na diskusiu o kľúčových otázkach a stratégiách na ochranu života a rodiny naprieč Európou. Federácia tiež vyzýva všetkých občanov, aby sa zapojili do ich iniciatív a podporili ich snahu o ochranu ľudskej dôstojnosti. Pre viac informácií a v prípade záujmu o podpísanie občianskej výzvy môžete navštíviť ich webovú stránku www.oneofus.eu.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.