Monitoring správ zo sveta bioetiky a pro-life #14

Prinášame vám aktuálne témy týkajúce sa umelých potratov, náhradného materstva, demografickej krízy, eutanázie, práv LGBTI, ako aj ohrozenia zdravia a informácie o legislatívnych zmenách, medzinárodných iniciatívach a významných spoločenských diskusiách.

UMELÉ POTRATY

1.Slovensko: potratovú tabletku budú riešiť po prázdninách

Počas hodiny otázok 27. júna v parlamente ministerka zdravotníctva Dolinková oznámila, že interrupcie formou tzv. potratovej tabletky budú riešiť v septembri na koaličnej rade. Ministerka pripomenula, že odborníci podporujú zavedenie tabletky a jej podávanie výlučne v zdravotníckom zariadení do siedmeho týždňa tehotenstva. „Bolo mi prisľúbené, že po letných prázdninách by mala byť koaličná rada k takýmto etickým otázkam, takže verím, že na jeseň by sme sa k tomu mohli dopracovať,“ uviedla Dolinková. Po prerokovaní na koaličnej rade by malo ministerstvo následne spustiť proces zavedenia chemickej interrupcie.

 1. Spojené arabské emiráty: vláda schválila potraty po znásilnení a inceste 

Potrat bol v SAE doteraz legálny iba v prípade vážneho ohrozenia života ženy alebo v prípade vážnych deformácií plodu, v naliehavom prípade aj bez súhlasu manžela. Rozhodnutie vlády sa bude po zverejnení vo vestníku týkať len rezidentov žijúcich v SAE najmenej rok. Potrat môže byť vykonaný do 120. dňa tehotenstva, nakoľko ide podľa islamu približný začiatok ľudského života. 

 1. O interrupčnej tabletke má koaličná rada diskutovať po lete, tvrdí Dolinková – SME
 2. Vláda Spojených arabských emirátov schválila možnosť potratov po znásilnení či inceste (dennikn.sk)

NÁHRADNÉ MATERSTVO

 1. Vatikán: surogátne materstvo je obchodovanie s ľuďmi, ktoré treba zastaviť 

Stála misia Svätej stolice pri OSN v Ženeve a nadácia Caritas in veritate zorganizovali medzinárodné pracovné stretnutie s názvom: „Smerom k zrušeniu surogátneho materstva: predísť vykorisťovaniu a komercializácii žien a detí“. Závery predniesla 18. júna podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život Gabriella Gambino, ktorá v Paláci národov v Ženeve stretnutie moderovala. Jeho cieľom bola potreba urgentného riešenia fenoménu surogátneho materstva s medzinárodnou reakciou na jeho zastavenie. Gambino zdôraznila, že nie všetky spôsoby plodenia sú legitímne a neexistuje žiadne právo na dieťa, ktoré by mohlo ospravedlniť akúkoľvek prokreačnú prax. Zároveň vyzvala k medzinárodnému plánovaniu ochrany žien a detí pred všetkými formami vykorisťovania.

3. Svätá stolica: Surogátne materstvo je „obchodovanie“, ktoré treba urýchlene zakázať – Vatican News

DEMOGRAFIA

 1. EÚ: naliehavá výzva na riešenie demografickej krízy

Rada EÚ na zasadnutí 18. júna vyjadrila mimoriadne znepokojenie v súvislosti s demografickou krízou, ktorá najviac ohrozuje regióny jednotlivých krajín. Demografické výzvy spolu s ekologickými a digitálnymi zmenami prehlbujú rozdiely medzi regiónmi a mnohé dlhodobo hospodársky stagnujú. Rada zároveň vyzvala Komisiu o poskytnutie pomoci regiónom na úspešné zvládnutie tejto krízy. Európska federácia prorodinných organizácii FAFCE víta naliehavú výzvu ohľadom demografických problémov Európy a vyzýva Radu, aby stredobodom stratégie boli rodiny, do ktorých je potrebné investovať a uznať ich úlohu v spoločnosti. 

4. Link between cohesion and demographic challenges, says Council of EU – FAFCE

EUTANÁZIA

 1. Ostrov Man: parlament opäť hlasoval o asistovanom umieraní

Na prelome júna a júla prebiehal v parlamente na jednom z britských ostrovov zápas o uzákonenie eutanázie pre nevyliečiteľne chorých. Na ostrove Man však prebiehajúci legislatívny proces naráža na odpor zdravotníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj časti verejnosti. Zdravotníci žiadali politikov, aby svoje hlasovania o tejto kontroverznej praktike podporili referendom. Možnosť rozhodnúť v referende o usmrcovaní chorých bola nakoniec parlamentom zamietnutá 12 hlasmi proti 11. Poslanci tiež odmietli pozmeňujúce návrhy, ktoré mali zavedenie zákona oddialiť.   

 1. Friuli Venezia Giulia: poslanci zastavili asistovanú samovraždu v kraji 

Taliansky región Furlansko – Julské Benátsko definitívne zastavil 19. júna projekt eutanázie. Návrh zákona podporilo v petícii 8000 občanov a v poslednom hlasovaní 16 poslancov. Proti bolo 23 a dvaja sa zdržali. Po Benátsku ide už o druhý severotaliansky región, v ktorom krajskí poslanci hlasovali o asistovanej samovražde, napriek jej nezákonnosti v krajine. 

 1. Vatikán: František považuje eutanáziu za jedovatú kultúru vyraďovania ľudí

Pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu seniorov sa pápež František 15. júna vyjadril, že vyraďovaním seniorov a ich sociálnou izoláciou páchame na nich skrytú eutanáziu. Vyraďovanie ľudí v pokročilom veku považuje pápež za zvrátenosť, ktorá vedie dokonca k neposkytovaniu zdravotnej starostlivosti a potrebných liekov. Podľa pápeža sa dnešná kultúra smrti a vyhadzovania prejavuje postupným odstraňovaním seniorov, ktorí sú nepotrební. 

5. Bid to hold referendum on assisted dying narrowly rejected (bbc.com)

6. Friuli Venezia Giulia, respinta ancora la legge regionale (avvenire.it)

7. Francesco: contro gli anziani un’eutanasia nascosta e una velenosa cultura dello scarto – Vatican News

LGBTI

 1. Thajsko: uzákonili manželstvá osôb rovnakého pohlavia

Poslanci thajského senátu schválili 18. júna homosexuálne manželstvá s podporou 130 hlasov zo 152, len štyria boli proti. V prieskumoch koncom minulého roka bolo za legalizáciu homomanželstiev až 96,6 % respondentov. Thajsko sa tak stalo prvým štátom juhovýchodnej Ázie, ktorý povoľuje homosexuálnym párom uzatvárať manželstvá.

 1. Namíbia: koniec trestania homosexuálov za sex

Súd v Namíbii vyhlásil za protiústavné dva zákony, ktoré kriminalizovali homosexuálny sex. Žalobu podal aktivista s podporou mimovládnej organizácie Human Dignity Trust so sídlom v Británii. Podľa bojovníkov za ľudské práva boli rozsudky na základe zákonov z koloniálnej éry o tzv. sodomii a neprirodzených sexuálnych deliktoch zriedkavé, ale homosexuáli žili v strachu zo zatknutia. 

 1. Gruzínsko: parlament schválil zákaz propagácie homosexuality a zmeny pohlavia

Gruzínsky parlament schválil v prvom čítaní balík zákonov, ktoré zakazujú propagáciu vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia, incest a chirurgické zákroky na zmenu pohlavia. Zakázaná by bola aj adopcia detí neheterosexuálnymi osobami i zmena pohlavia v dokladoch totožnosti. Neboli by povolené ani verejné zhromaždenia propagujúce vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia, ani ich propagácia vo vzdelávacích inštitúciách a televíznom vysielaní. Pred definitívnym prijatím musí tento legislatívny balík prejsť ešte dvomi čítaniami. Vládna strana Gruzínsky sen plánuje schváliť zákon na jesennej schôdzi parlamentu, mesiac pred parlamentnými voľbami.

 1. Lotyšsko: vstúpil do platnosti zákon povoľujúci registrované partnerstvá

Zákon umožňujúci registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia si Lotyši schválili vlani v novembri. Partneri rovnakého pohlavia zaregistrujú svoj zväzok u notára, aby mohli využiť napríklad návštevy počas hospitalizácie v nemocnici alebo daňové a sociálne výhody. Partnerstvá nezahŕňajú adopciu dieťaťa, ani rovnaké práva pri dedení, ako majú manželia. Lotyšský parlament totiž ešte v roku 2005 zmenil ústavu a definoval manželstvo výlučne ako zväzok medzi mužom a ženou.

8. Thajský Senát schválil zákon o manželstve párov rovnakého pohlavia (teraz.sk)

9. Súd v Namíbii vyhlásil za protiústavné dva zákony z koloniálnej éry, ktoré kriminalizovali homosexuálny sex (dennikn.sk)

10. Georgian parliament gives initial approval to sweeping curbs on LGBT rights | Reuters

11. Páry rovnakého pohlavia v Lotyšsku už môžu uzatvárať registrované partnerstvá | Konzervatívny denník (postoj.sk)

OHROZENIE ZDRAVIA

 1. USA: násilie s použitím zbraní je ohrozením verejného zdravia

Prvýkrát v dejinách hlavný lekár USA Vivek Murthy klasifikoval násilie s použitím zbraní ako krízu verejného zdravia. Strelné zbrane sú v USA hlavnou príčinou smrti detí a mladých do 19 rokov. V roku 2022 zomrelo pri incidentoch so strelnými zbraňami viac ako 48-tisíc ľudí. Murthy vyzval na výskum násilia so zbraňami, vzdelávacích programov, psychologickej a psychiatrickej starostlivosti a za prísnejšie kontroly potenciálnych kupcov. Opakované iniciatívy za sprísnenie zákonov o držbe zbraní však stále zlyhávajú na odpore republikánov a mocnej zbraňovej lobby, najmä zo strany Národnej asociácie držiteľov zbraní.

 1. USA: sociálne siete poškodzujú duševné zdravie tínedžerov 

Denník The New York Times zverejnil 17. júna článok hlavného chirurga USA Viveka H. Murthyho, v ktorom žiada označovať sociálne médiá ako rizikové. Murthy tvrdí, že dospievajúci, ktorí trávia viac ako 3 hodiny denne na sociálnych sieťach, čelia dvojnásobnému riziku prejavov úzkosti a depresie. Podľa Murthyho je najvyšší čas označovať sociálne médiá varovaním, že ich používanie je spojené s vážnym poškodením duševného zdravia dospievajúcich. Doktor Murthy prirovnáva sociálne médiá k tabakovým výrobkom, ktoré ohrozujú verejné zdravie. Varovania pred nebezpečnými výrobkami ako sú napríklad cigarety, zvyšujú povedomie o ich nebezpečenstve a môžu meniť správanie človeka, čo potvrdzujú výskumy.

12. Hlavný lekár USA klasifikoval násilie so zbraňami ako zdravotnú krízu (teraz.sk)

13. Surgeon general calls for social media warning labels and calls on Congress to act | AP News

Prehľad správ pripravila: Mgr., BeLic. Pavla Bicianová, 6. júla 2024.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.