Adorácia za obete potratov

Pozývame Vás na adoráciu za obete potratov do  Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, ktorá sa uskutoční 2. novembra 2008 od 20.00 do 22.00 hodiny.