Autorove archívy: Elena Burešová

  • "Fórum života spája tých, ktorí chcú, ktorí vedia a pre tých, ktorí potrebujú pomôcť," hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, v najnovšom videu s názvom Hľadáme riešenia.  Fórum života cez svoje projekty pomáha tehotným matkám, dievčatám, jednotlivcom i rodinám v núdzi. Dlhé roky ponúka... [read more]
  • Sviečka za nenarodené deti prichádza so svojim 18. ročníkom. Teší nás, že opäť môžeme priniesť do spoločnosti malú horiacu sviečku ako spomienku na všetky nenarodené deti. Aj tento rok môžete podporiť našu kampaň prostredníctvom darcovskej SMS. Je to jednoduché – stačí poslať SMS v tvare DMS SVIECK... [read more]
  • Finančná správa informuje: Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže tento deň pripadne na sobotu, daňové priznanie je daňovník povinný podať najneskôr do 2. novembra 2020. V tejto lehote je daňovník povinný aj zaplatiť vypočítanú daň z príjmov.  My dopĺňame:  2... [read more]
  • https://www.youtube.com/watch?v=DvtF4H3HmGc&t=15s Bratislava, 28. september 2020 - Už 18 rokov Fórum života spolu s partnermi a dobrovoľníkmi z celého Slovenska organizuje Sviečku za nenarodené deti. Organizátori pozývajú všetkých 2. novembra k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch ... [read more]
  • Aktualizácia 30. 9. 2020: Konferencia Všetko pre rodinu je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení zrušená. O novom termíne budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.   Rastúci individualizmus, strata záujmu o širšie rodinné väzby a o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za d... [read more]
  • Pozývame  do formačného pro-life programu ZARUKY, ktorý sme pripravili v spolupráci s eRko, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže /ZKSM/, Združenie mariánskej mládeže. Hlavným organizátorom pre 2020/2021 je eRko. Program je určený pre mladých ľudí od ... [read more]
  • Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von. Víkendová oáza pre bezdetné... [read more]