Autorove archívy: Mária Raučinová

  • Zasadanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  prebiehalo  4. septembra 2013 v Presscentre úradu vlády za prítomnosti širokého zastúpenia mimovládnych organizácií. Vďaka možnosti participatívneho vládnutia sa občania Slovenska mali možnosť dozvedieť o samotnom obsahu st... [read more]
  • Kniha od Gabriele Kuby Globálna sexuálna revolúcia s podtitulom Strata slobody v mene slobody je už v kníhkupectvách vydavateľstva Lúč. Doslova „učebnica o rodovej rovnosti“ od renomovanej nemeckej katolíckej autorky (konvertitky) je od 4. septembra prístupná v predajniach Lúč v Bratislave (na Nám. ... [read more]
  • Autor: Mária Raučinová Podotýkam,  „v jednom kresťanskom vreci“. Byť na strane života, vedieť, kedy sa ľudský život začína, brániť záujmy rodiny a detí, či veriť na vzťah lásky medzi mužom a ženou – to sú premisy, podľa ktorých vás verejne činní pracovníci onálepkujú názvom „kresťanský ideológ“. Ni... [read more]
  •   Autor: Mária Raučinová. Počas národných osláv našich vierozvestcov  sv. Cyrila a Metoda (alebo v rámci?) sa mestský úrad v Nitre pochválil výstavou výtvarných prác detí materských škôl  s rodovou tematikou (http://www.nitra.sk/news.php?extend.2337). Cieľom tejto výtvarnej aktivity a následne... [read more]
  • Autor: Mária Raučinová Začnime od základov.  Koľko máme pohlaví? Jeden, dva: mužské a ženské. Je niekto stredného rodu?  Ak, áno – som ochotná zmeniť svoj názor. Štúdiá rodovej rovnosti nás však presviedčajú, že okrem muža a ženy existuje niečo medzi, alebo nad alebo trans... Veda doteraz nič také ... [read more]
  • Mimovládne organizácie boli prostredníctvom svojich zástupcov vo výboroch Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RV ĽPNMRR) prizvané na diskusiu a podnety k textu o stratégii ľudských práv na Slovensku. Zúčastnili sa na nich aj niektoré kresťanské organizácie a ďalšie spo... [read more]