Autorove archívy: marianv

  • Fórum života pozýva všetkých sympatizantov združenia a celého hnutia pro-life na V. Ples Fóra života, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2007 v Rajeckých Tepliciach. Na plese sa budete môcť v  atmosfére nabitej životom bližšie zoznámiť s prácou Fóra života a jeho členov a stráviť príjemný večer v krásnom pro... [read more]
  • Do kampane 2. november sa zapojilo viac ako 37 oblastných centier. Menovite: Prešov, Snina, Košice, Stropkov, Torysský dekanát, Sabinov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Nitra, Hradište, Čadca, Levice a okolie, Bolešov, Považská Bystrica, Žilina, Zlaté Moravce, Rajecké Teplice, Bytča, Martin, Zvolen, Hr... [read more]
  • Dňa 21. 10. 2006 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil tretí snem Fóra života. Delegáti boli oboznámení s aktivitami združenia, ktoré sa uskutočnili od predchádzajúceho snemu a taktiež bol predstavený návrh plánu činnosti na rok 2007.  Za nového člena bolo prijaté občianske združenie Kresťan a práca.... [read more]
  • Od októbra spustilo občianske združenie novú internetovú stránku na pôvodnej adrese www.www.forumzivota.sk. Vďaka modernému redakčnému systému bude nová stránka môcť byť pravidelne aktualizovaná o nové informácie a dynamicky menená. Budeme radi, ak sa ju záujemci o šírenie kultúry života naučia prav... [read more]
  • Fórum života oznamuje, že sa zmenila adresa sídla združenia. Nová adresa je: Fórum života, Tomášikova 32, 821 01 Bratislava.
  • Fórum života v septembri nainštalovalo reklamnú vitrínu v priestoroch frekventovaného podchodu pod električkovou traťou na Kapucínskej ulici v Bratislave. Vitrína upúta najmä veľkou farebnou fotografiou nenarodeného dieťaťa. Zblízka sa môžu okoloidúci dozvedieť základné informácie o konkrétnej pomoc... [read more]
  • V dňoch 4. až 8. októbra sa vo Fatime v Portugalsku konal Svetový modlitebný pro-life kongres. Kongres sa niesol v duchu citátu z encykliky Evangelium vitae: „Ó, Mária, ... tebe zverujeme vec života“ (EV 105) Kongres bol zostavený z prednášok a spoločných bohoslužieb a modlitieb. Po kongrese boli eš... [read more]
  • Skupina amerických žien, ktoré otehotneli následkom znásilnenia prehlásili, že nepodporujú potrat, pretože ženám prináša viac problémov ako riešení. Organizácia žien, ktoré otehotneli následkom sexuálneho útoku požiadala Kongres o verejné vypočutie, kde by mohli prerozprávať svoje príbehy. Podľa nic... [read more]
  • Konferencia biskupov Slovenska a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením prijala správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou Advanced Cell Technology. Podľa predstaviteľov oboch cirkví klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jed... [read more]
  •   Mons. Prof. ThDr. František Tondra - 1. Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 1998 v Bratislave sa zaoberala etickými aspektami aplikácie metódy nepohlavného rozmnožovania živočíchov klonovaním u človeka. Vzala na vedomie aktuálny stav vedeckých poznat... [read more]