Konkrétna pomoc

Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.