kategória: Domáce aktuality

  • Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa sa uskutoční Modlitebný pochod za záchranu počatého života, ktorý organizuje Život ako dar s podporou Fóra života. Pochod sa uskutoční v sobotu 17. marca 2007. Začne sa sv. omšou o 15,00 v kostole sv. Ladislava v Bratislave, potom bude nasledovať pochod k pamätn... [read more]
  • V rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa sa uskutoční verejná zbierka. Získané prostriedky budú použité na rozvoj regionálneho projektu Fóra života. Konkrétne na aplikáciu misie Fóra života v regiónoch v troch oblastiach: pomoc ženám v núdzi, rozvoj mládeže a podpora rodiny.Zbierka prebehne ... [read more]
  • Áno pre život, n.o. v spolupráci s Fórom života, o. z. pozývajú všetkých na IX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Záštit nad konferenciou prevzala poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčky FEMM Anna Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš. Konferencia sa uskutoční ... [read more]
  • Pozývame všetkých k zapojeniu sa do aktivít k 25. – marcu – Dňu počatého dieťaťa. Pripnite si bielu stužku na znak úcty k životu od počatia. 25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“) je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. V období okolo tohto termínu s... [read more]
  • zo srdca vám prajeme hlboké prežitie tajomstva Vianoc. Nech vás stretnutie s božským novorodeniatkom  inšpiruje k väčšej citlivosti a úcte k vašim blízkym, priateľom, ale aj k chorým, slabým a núdznym.  Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili v tomto roku. Bez vás by sme našu prácu... [read more]
  • Na sviatok Betlehemských neviniatok 28. 12. 2006 sa v kostole sv. Ladislava v Bratislave bude konať pobožnosť k tomuto sviatku. Ochrancom života je tento sviatok veľmi blízky, preto vás srdečne pozývame stráviť spoločné chvíle v modlitbe pri sv. omši o 17,30 a následnej pobožnosti pred vyloženou Svi... [read more]
  • Fórum života pozýva všetkých sympatizantov združenia a celého hnutia pro-life na V. Ples Fóra života, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2007 v Rajeckých Tepliciach. Na plese sa budete môcť v  atmosfére nabitej životom bližšie zoznámiť s prácou Fóra života a jeho členov a stráviť príjemný večer v krásnom pro... [read more]
  • Do kampane 2. november sa zapojilo viac ako 37 oblastných centier. Menovite: Prešov, Snina, Košice, Stropkov, Torysský dekanát, Sabinov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Nitra, Hradište, Čadca, Levice a okolie, Bolešov, Považská Bystrica, Žilina, Zlaté Moravce, Rajecké Teplice, Bytča, Martin, Zvolen, Hr... [read more]
  • Dňa 21. 10. 2006 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil tretí snem Fóra života. Delegáti boli oboznámení s aktivitami združenia, ktoré sa uskutočnili od predchádzajúceho snemu a taktiež bol predstavený návrh plánu činnosti na rok 2007.  Za nového člena bolo prijaté občianske združenie Kresťan a práca.... [read more]
  • Od októbra spustilo občianske združenie novú internetovú stránku na pôvodnej adrese www.www.forumzivota.sk. Vďaka modernému redakčnému systému bude nová stránka môcť byť pravidelne aktualizovaná o nové informácie a dynamicky menená. Budeme radi, ak sa ju záujemci o šírenie kultúry života naučia prav... [read more]