kategória: Domáce aktuality

  • Uvoľňovanie opatrení nám v dnešných časoch dovoľuje opäť rozmýšľať smerom do budúcna. Aj keď doba je naďalej neistá a nevieme čo nás čaká o mesiac či o pol roka, predsa len vnímame to, že sa môžeme voľnejšie nadýchnuť a stretávať s priateľmi, biznis partnermi či potenciálnymi klientami a spolupraco... [read more]
  • Životný príbeh ženy, matky Márie, ktorá v istom momente potrebovala našu pomoc a oporu. Opatera chorej mamy, manželova choroba, deviate tehotenstvo. Sme radi, že môžeme v tento ťažký čas stáť pri nich. Ďakujeme, že aj vďaka vám môžeme pomáhať. Mária je mamou aktuálne už deviatich detí. Mamou naplno... [read more]
  • Centrum konkrétnej pomoci Femina v Prešove každý deň pomáha tým, ktorí sa na nich obrátia. Cieľom ich pomoci je správne určiť problém a nasmerovať klienta na dané inštitúcie. Obrazne by sa dalo povedať, že cieľom nie je darovať rybu, ale naučiť chytať ryby. Konkrétna pomoc v danej situácii býva rôz... [read more]
  • Vo Femine Snina sledujeme v poslednom čase nárast bezdomovectva. V mesiacoch marec a  apríl sme mali štyri prípady klientiek, ktoré nemajú strechu nad hlavou a ich finančná situácia im nedovoľuje prenajať si byt. Sú to odchovankyne detských domovov, reedukačného zariadenia a trojčlenná rodina s ťaž... [read more]
  • Sprevádzanie. Kus ťažkej životnej cesty kráčame spolu… aj o tom je Fórum života. Sieť pomoci v regionálnych kontaktných bodoch rieši rozličné prípady a životné príbehy. Je orientovaná na klienta, pre ktorého pomoc spája rôzne pomáhajúce organizácie i jednotlivcov. Prinášame jeden z príbehov kontakt... [read more]
  • Poradňa ALEXIS, n.o. začala rok 2021 pomerne svižne. K 30. aprílu 2021 máme už 118 nových prípadov (čo je o 21 prípadov viac, než v roku 2020 za to isté obdobie), zrealizovali sme viac než 220 kontaktov a pomohli zachrániť minimálne 22 detí (nie vždy nám dajú klientky vedieť, ako sa rozhodli). Príp... [read more]
  • Sexuálne a reprodukčné práva žien opäť v Európskom parlamente V nadchádzajúcich týždňoch budeme na pôde Európskeho parlamentu znovu zvádzať intenzívny boj o zachovanie princípu subsidiarity v kultúrno-etických otázkach. Jedná sa o správu chorvátskeho socialistu P. F. Matič o situácii v oblasti sexu... [read more]
  • Dobrovoľníci pre nás predstavujú základnú zložku fungovania celého Fóra života. Len vďaka nim môžu vznikať obrovské a úspešné kampane ako Deň počatého dieťaťa, či  Sviečka za nenarodené deti. Aktuálne hľadáme dobrovoľníkov ku kampani – Sviečka za nenarodené deti. Kampaň so sebou nesie silný odkaz a... [read more]