Cena Antona Neuwirtha – Rok 2009

Kategória Slovenská osobnosť

Manželia Ing. Terézia Lenczová, CSc. a Mgr. Ladislav Lencz za podporu rodiny a poukazovanie na jej nenahraditeľný významu pre jednotlivcov i spoločnosť, za šírenie zodpovedného prístupu k rodičovstvu pri rešpektovaní ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a za osobný príklad manželskej a rodičovskej lásky.

Kategória Zahraničná osobnosť

Wanda Półtawska za svedectvo života preskúšané v ohni ťažkých životných skúšok v období fašizmu i komunizmu, za vedecký prínos k objavovaniu významu manželstva a rodiny a za dlhoročné neúnavné obhajovanie ochrany života s medzinárodným dosahom.

(Cenu za pani Półtawskú prevzal Stanislaw Lugovski.)

Kategória Organizácia

Cenu získala talianska organizácia Movimento per la vita za dlhodobú kvalitnú prácu pri šírení úcty k životu v Taliansku a burcovanie európskych občanov za život a rodinu. (Cenu za organizáciu prevzal Danilo Pagliari.)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.