Cena Antona Neuwirtha – Rok 2015

Kategória Slovenská osobnosť:

Dominik Drdul, mladý muž, ktorý žije so zdravotným znevýhodnením a zaoberá sa problematikou porušovania práv u detí s rovnakým osudom, ako aj hľadaním návrhov a riešení. 20. novembra 2014, ako zástupca mladých Európanov s hendikepom, vystúpil v Európskom parlamente, kde sa okrem iného poďakoval rodičom, že mu dali šancu narodiť sa. Dominikovi patrí ocenenie za húževnatosť, statočnosť, odvahu, ako aj za odbornú prácu v oblasti riešenia problémov, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Dominikovým rodičom ocenenie prináleží za ochranu života od počatia, za otvorenosť životu, obetavosť, povzbudenie a svedectvo, ktoré vydávajú svojím prístupom k životu.

Kategória Organizácia

Spoločenstvo Deti svätej Alžbety. Vzniklo z túžby zastať sa a pomôcť najbezbrannejším členom našej spoločnosti, najmä počatým deťom. Služba tohto spoločenstva vychádza z presvedčenia, že obnova úcty k ľudskému životu začína obnovenou úctou voči Darcovi života – Bohu. Preto Deti sv. Alžbety chránia život modlitbou, ale aj osvetovou činnosťou, ktorá pravdivo a celostne poukazuje na dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Deti sv. Alžbety slúžia formačnými projektami a voľnočasovými aktivitami – hlavne medzi mládežou – ktoré prispievajú k sebaúcte, altruizmu, angažovanosti a morálnej obnove; ďalej podporou charitatívnych diel a aktivít a poradenskou a publikačnou činnosťou. Ocenenie Deťom sv. Alžbety prináleží za ochranu života a službu životu modlitbami a formáciou mladých, za obetavosť a nasadenie za záchranu narodených i nenarodených životov zo strany každého člena spoločenstva Detí svätej Alžbety.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.