Česká republika : prebieha diskusia o zachovaní hraníc pre záchranu predčasne narodených detí

Vyjadrenie českého ministra zdravotníctva Leoša Hegera, že záchrana veľmi skoro narodených detí je finančne nákladná a mnohokrát vraj predstavuje riziko celoživotných následkov pre zachránených, vyvolala nevôľu v radoch ochrancov života ako aj odborníkov v oblasti neonatológie (medicínska veda zaoberajúca sa starostlivosťou o novorodencov) a pôrodníctva. Jeho slová sa vzťahovali na deti narodené pred 24. týždňom života. Odborníci i laici však zastávajú názor, že lekárska veda je natoľko pokročilá, že by sa mala snažiť zachrániť každé predčasne narodené dieťa a vyzývajú ministra, aby svoj postoj prehodnotil. V boji za zachovanie súčasného stavu spísali od vedením občianskeho združenia „Nedoklubko“ petíciu, ktorú zatiaľ podpísalo okolo 19 tisíc ľudí.
K dispozícii je na http://petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=350 , ale len pre občanov Českej republiky. V petícii zároveň prednášajú svoje požiadavky dotýkajúce sa starostlivosti a podpory pre rodičov nedonosených detí a jej uznanie ako celospoločensky veľmi dôležitej. Zvýšenie hranice viability (a teda obdobia, od kedy sú lekári povinní posnažiť sa dieťa zachrániť) smerom nahor považujú zúčastnení za krok späť.