Čo by mali ženy vedieť o svojom zdraví

Hormonálna antikoncepcia sa dnes ponúka ako niečo samozrejmé, neškodné alebo dokonca prospešné pre zdravie modernej ženy či dospievajúceho dievčaťa. Skúsenosti z minulých rokov, ako aj nové vedecké poznatky však poukazujú na výskyt závažných zdravotných problémov u užívateliek tohto druhu antikoncepcie. Aká je pravda o jej zdravotných rizikách?

Hormonálna antikoncepcia (HA) nemá vplyv len na plodnosť ženy, ale podobne ako prirodzené telu vlastné hormóny ovplyvňuje aj biochemické procesy a pôsobí v každom tkanive ľudského tela.
HA hlavne ovplyvňuje:
• centrálny nervový systém,
• zrážavosť krvi,
• pečeň a pečeňové funkcie,
• metabolizmus cholesterolu a triglyceridov,
• metabolizmus cukrov,
• srdcovocievny systém,
• kožu (zvýšená pigmentácia),
• rast dlhých kostí – urýchľuje uzatváranie epifyzárnych štrbín a tým predčasne ukončenie rastu kostí,
• metabolizmus minerálnych látok (sodík, dusík, draslík) atď.,
• znižuje pohlavnú túžbu,
• znižuje hladiny vitamínov (kyselina listová, vitamíny B2, B6, B12 a C),
• zasahuje do včasných štádií rozvoja rakoviny.

HA obsahuje syntetické hormóny, ktoré sa vlastnosťami odlišujú od hormónov produkovaných vlastným telom a zabraňujú tvorbe vlastných pohlavných hormónov, takže biochemické procesy v tele riadia už len cudzie hormóny.

Antikoncepčné tablety
– Nie je možné nimi dosiahnuť presne hladiny hormónov v krvi ako pri vlastnej autoregulácii, preto HA vyvoláva zdravotné komplikácie.
– Pôsobia nefyziologicky na ženský organizmus, lebo syntetické hormóny sa dodávajú do tela v nesprávnom poradí (kombinované antikoncepčné tablety), alebo dodávajú do tela len časť hormónov potrebných pre normálne fyziologické pochody v ženskom tele – gestagénna antikoncepcia (neobsahuje estrogény).
– HA tak uvedie reprodukčné orgány ženy do chaosu, folikuly obsahujúce vajíčko nedozrievajú, nevzniká žlté teliesko, vajíčkovody sa nepravidelne pohybujú, maternica sa po tzv. pseudomenštruácii nedokáže zregenerovať ani prijať oplodnené vajíčko. Nastupujú antikoncepčné a abortívne účinky HA.

Menštruačný cyklus
Charakterizuje ho periodická príprava organizmu na oplodnenie. Jeho perfektný mechanizmus je skutočným biologickým zázrakom a podmienkou ľudskej existencie. Jedine zdravý a prirodzený menštruačný cyklus robí ženu takou, aká je, zodpovedá za jej zdravie, telesnú krásu a jej psychickú či duševnú rovnováhu. Ženy si to často uvedomia až potom, keď prejdú strastiplnú cestu užívania HA. V dôsledku vedľajších účinkov prestáva HA v priebehu jedného roka užívať 30 – 50 % nových užívateliek HA, ďalších 10 – 30 % prechádza na iný prípravok.

Fázy menštruačného cyklu
1. folikulárna – výber najlepšieho folikulu (obalu, v ktorom je uložené vajíčko);
2. ovulačná (okolo 14. – 16. dňa cyklu) – zo zrelého tzv. Graafovho folikulu sa uvoľní vajíčko pripravené na oplodnenie;
3. luteálna – z prasknutého Graafovho folikulu sa vytvorí žlté teliesko, ktoré pripravuje maternicu na prijatie oplodneného vajíčka a zabezpečuje výživu oplodneného vajíčka od jeho zahniezdenia v maternici až do vývoja placenty. Ak nedôjde k oplodneniu vajíčka, odlúči sa sekrečne prestavaná sliznica maternice;
4. krvácanie – menštruácia.

Vplyvy HA na cyklus ženy
► blokuje v menštruačnom cykle folikulárnu fázu,
► zabraňuje ovulácii,
► zamedzuje vznik žltého telieska,
► navodzuje len pravidelné pseudokrvácanie – nepravé krvácanie, teda neupravuje menštruačný cyklus so štyrmi fázami, ale navodzuje pseudokrvácanie a zabezpečuje neplodnosť.

HA spôsobuje
– zmenšovanie vaječníkov, v ktorých dozrievajú folikuly,
– amenoreu – vynechanie menštruačného krvácania, zvlášť u tých žien, ktoré už pred užívaním HA mali nepravidelný menštruačný cyklus,
– zabraňuje sliznici maternice zregenerovať sa (krvácanie z maternice je jedným z najčastejších vedľajších účinkov HA).
HA zapríčiňuje
– farmakologicky (liekmi) navodenú hyperprolaktinémiu (zvýšenej tvorby hormónu prolaktínu zodpovedného za tvorbu materského mlieka), ktorá spôsobuje poruchy cyklu a neplodnosť;
– fibrózu sliznice maternice, čo zabraňuje, aby sa vajíčko zahniezdilo v maternici.
Gestagénna HA spôsobuje
– vznik funkčných cýst na vaječníkoch, mimomaternicové tehotenstvo atď.
HA bola vyvinutá, aby
► narušila menštruačný cyklus,
► zabránila počatiu,
► v poslednej fáze, ak všetko zlyhá, vlastná maternica nedovolila prežiť oplodnenému vajíčku (abortívny účinok).

Nežiaduce účinky HA
– bolesť hlavy,
– nevoľnosť,
– abnormálne maternicové krvácanie,
– napätie v prsiach,
– bolesti brucha,
– bolesti v krížoch,
– zvracanie,
– zmeny nálad, depresie,
– zníženie záujmu o muža,
– prírastok hmotnosti,
– plesňové a kvasinkové infekcie pohlavných orgánov,
– opuchy nôh,
– zvýšené ochlpenie,
– vypadávanie vlasov,
– žlčové kamene,
– migréna alebo zhoršenie jej prejavov,
– rakovina (krčka maternice, prsníka, pečene).
Hormóny obsiahnuté v HA sú na zozname rakovinotvorných látok Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny a amerického Národného inštitútu environmentálnych zdravotníckych vied.

Ďalšie riziká
► tromboembolická choroba; relatívne riziko je 3 – 4-krát vyššie,
► infarkt myokardu; relatívne riziko je 2 – 3-krát vyššie, u fajčiarok 10-krát vyššie,
► centrálna mozgová príhoda – mŕtvica; relatívne riziko je 3-krát vyššie, u fajčiarok 10,7-krát vyššie.

OTÁZKY NA TELO

Znižuje HA riziko rakoviny endometria (sliznice) maternice?
Toto platí najmä pre ženy, ktoré nerodili, naopak u žien s viacerými pôrodmi je tento účinok prakticky zanedbateľný (Základy gynekologickej endokrinológie, s. 216).

Znižuje HA riziko ochorenia na rakovinu vaječníkov?
Aj rakovina vaječníkov sa vyskytuje častejšie u žien, ktoré nerodili.
Riziko tohto ochorenia výrazne znižuje počet tehotenstiev. Ani vedecká štúdia (Modan, B., Hartge, P., Hirsch-Yechezkel, G.) nepreukázala ochranný účinok HA na vznik rakoviny vaječníka, pričom brali do úvahy aj skutočnosť, či ženy boli/neboli nositeľkami BRCA 1 a BRCA 2 génov (mutovaných tumorsupresorových génov zodpovedných najmä za vznik rakoviny prsníka a vaječníkov).

Má HA vplyv na riešenie kožných problémov?
Okrem prípravkov Diane-35, Chloe(obsahujú antiandrogén cyproteron)a Loette/u postmenarchálnych,premenopauzálnych žien/ žiadna u nás registrovaná HA nemá v indikáciách liečbu kožných problémov. Niektoré druhy HA môžu zlepšovať prejavy akné, len ak sú spôsobené zvýšenou tvorbou mužských pohlavných hormónov a len počas ich užívania. Po vysadení sa problémy vyskytujú opäť. Aj spomínané prípravky neliečia chybný metabolizmus mužských hormónov v tele ženy, len znižujú ich tvorbu a hlavne blokujú ich účinok na tzv. androgénnych receptoroch (receptory, cez ktoré účinkujú mužské pohlavné hormóny). Naopak HA tým, že znižuje tvorbu Dehydroepiandrosteronu, ktorý má priaznivý vplyv na stav kože najmä na jej hydratáciu, hrúbku epidermis, produkciu mazu a pigmentáciu-zafarbenie kože, môže celkový stav kože zhoršiť napr.
vznik choasmy- žltohnedé zafarbenie kože na tvári.

Abortívny účinok HA
Každá dnes používaná HA môže mať abortívny účinok. Nijaká žena, ktorá berie HA nevie, či zaúčinkoval „antikoncepčný“ alebo „abortívny“ účinok HA. Ženy často nevedomky a oklamané nevedia, že užívaním HA ničia nielen svoju plodnosť, ale môžu zničiť aj nový život. Abortívny účinok spočíva v tom, že
• HA svojím nefyziologickým pôsobením zabraňuje maternici zregenerovať sa, sliznica maternice je príliš tenká na uhniezdenie oplodneného vajíčka;
• HA potláča tvorbu integrínov, α1β1, α4β1, α5β3, látok potrebných na uhniezdenie oplodneného vajíčka.

Poučenie
Nové poznatky a nové objavy vedy dávajú opäť za pravdu Božej stvoriteľskej múdrosti. HA nielenže bráni vzniku nových ľudských životov, ale závažne ovplyvňuje zdravie už žijúcich žien. Obaja rodičia by si mali uvedomiť, že okrem zdravia budúcej matky ide aj o zodpovednosť, do akého biochemického vnútorného prostredia matky prijmú svoje dieťa – či do prostredia, ktoré kedysi riadili syntetické hormóny, alebo do prostredia, ktoré riadili a riadia vlastné pohlavné hormóny. Z hľadiska významu pre vlastnú rodinu a vlastný národ je dôležité dať prednosť genialite vlastnej hormonálnej sústavy.

PharmDr. Jozef Laurinec – farmaceut, odborník v oblasti klinickej farmácie, majiteľ lekárne Karmel v Trstenej, venuje sa najmä otázkam menštruačného cyklu a tehotenstva, ženatý, otec štyroch detí.

Autor : Jozef Laurinec – Dátum : 28.5.2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.