Dni dobrovoľníctva

V dňoch 21. a 22. 9. 2012 sa Fórum života zúčastní na Dňoch dobrovoľníctva. Táto akcia nám umožní prezentovať naše projekty a potreby na verejnosti.
Viac na www.dobrovolnictvo.sk.