Duchovná podpora

Duchovná adopcia

Duchovná adopcia je forma záväzku, pri ktorom môžeš duchovne „nosiť“ dieťa a pomôcť mu, aby sa mohlo narodiť. Je to azáväzná modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone matky. Spočíva v modlitbe, ktorá trvá 9 mesiacov (je potrebné zapísať si dátum sľubu). Modlí sa jeden desiatok sv .ruženca denne + nižšie uvedená špeciálna modlitba, môže sa pridať i dobrovoľné predsavzatie (napr. častá sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácie, čítanie […]

Krížové cesty

Krížová cesta za záchranu nenarodených detí I. Krížová cesta za záchranu nenarodených detí II. Krížová cesta za nenarodené deti