Fórum života na festivale Lumen


Fórum života sa formou informačného stánku a usporiadania dvoch workshopov zapojilo do programu najväčšieho gospelového festivalu na Slovensku, ktorý sa cez víkend uskutočnil v Trnave.

V stánku Fóra života na Trojičnom námestí v Trnave sa účastníci festivalu mohli oboznámiť s informáciami o úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť, o ponuke pomoci tehotným ženám v núdzi, ktorú realizuje Fórum života prostredníctvom projektov Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk) a Alexis (www.alexisporadna.sk), ale aj o ďalších aktivitách združenia. Okrem toho bolo možné v stánku podpísať petíciu proti výstavbe megakasína na Slovensku, čo využilo 350 ľudí (www.peticia.sk/megakasino). 

„Veľmi ma prekvapil a zároveň potešil záujem mladých o workshop, ktorý som viedol na tému významu manželstva. Podľa rekordného záujmu o workshop sa nám potvrdila skúsenosť, že o hlboké a trvalé vzťahy je medzi mladými stále veľký záujem, avšak tiež skutočnosť, že stále menej ľudí chápe význam manželstva. Sprostredkovať krásu manželstva a rodiny novej generácii vnímam ako veľkú výzvu pre nás i pre všetky pro-family organizácie i celú dospelú generáciu.“
– doplnil výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík.

Fórum života ďakuje organizátorom za možnosť prezentovať aktivity združenia na festivale. Zároveň ďakuje všetkým dobrovoľníkom, vďaka ktorým sa na festivale mohlo zúčastniť.