Deň počatého dieťaťa na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi [29.3.2017]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.