Deň počatého dieťaťa na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi [29.3.2017]