Konferencia Vyber si život 2016: Násilie a ľudská dôstojnosť

Medzinárodná konferencia Vyber si život je vedecko-populárna konferencia, ktorá je súčasťou pravidelnej celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťať. Každoročne ju organizujú Fórum života, o.z. a Áno pre život, n.o. v Rajeckých Tepliciach. Viac o témach a vzácnych hosťoch aj z minulých rokov nájdete TU.

fr. Shenan Boquet: Ochrana ľudskej dôstojnosti v poslané medzinárodnej pro-life organizície Human Life International

JUDr. Marica Pirošíková: Ochrana biologickej rodiny z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

PhDr. Janka Šípošová, CSc.: Práva a ochrana obetí násilia a kriminality

Mons. Milan Lach: Ľudská dôstojnosť Bohom chcená

Michal Patarák, psychiater: Psychoanalýza násilia 

MUDr. Anna Záborská, lekárka a poslankyňa EP: Prevencia násilia ako účinný nástroj ochrany ľudskej dôstojnosti

Emil Turiak, väzenský kaplán: Väzenie – ovocie násilia páchaného na ľudskej dôstojnosti

Maroš Čaučík, Dobrá novina:  Násilie vo svete a solidarita Slovákov

Anna Verešová, Áno pre život, n.o.: Násilie medzi blízkymi osobami

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.