Gender – sloboda, alebo totalita?

Doteraz sme o gender teórii veľa nevedeli. A predsa je súčasťou systému školského vzdelávania. Pýtal sa nás niekto, či súhlasíme? O pôvode, dôsledkoch a metodológii tohto rozšíreného sociálneho experimentu, o zákonoch otvorených zneužitiu a o pocite osobnej zodpovednosti prednáša Mária Raučinová.

Začiatok: 6. februára 2014 o18:00 hod. v Dome QUO VADIS na Hurbanovom námestí 1 v Bratislave