Kniha, ktorá doteraz chýbala

Začiatkom leta sa na verejnosti objavila pozoruhodná publikácia v slovenskom preklade Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov od amerických autoriek Angelique Ruhiovej Lópezovej a Carmen Santamaríaovej. Obe ženy samy prešli cestu neplodnosti, a tak mohli podať problém citlivo, z vnútornej strany prežívania bolesti. Kniha, ktorú vydalo kresťanské vydavateľstvo Kumran, je cenným materiálom psychologickej a duchovnej pomoci pre neplodné páry, no obsahuje aj dôveryhodné medicínske a zdravotnícke informácie podložené relevantnými zdrojmi. Určená je párom s primárnou a sekundárnou neplodnosťou (párom, ktoré už majú dieťa), alebo manželom, ktorým sa nedarí počať po opakovaných spontánnych potratoch či mimomaternicovom tehotenstve. Popri nich môže kniha pomôcť aj ostatným prehĺbiť si poznatky o neplodnosti a o úskaliach metód, ktoré sa dnes ponúkajú ako rýchle riešenie, pričom existujú prijateľné možnosti riešenia. Knihu napokon môžu čítať všetci, ktorí sa venujú téme plodnosti a neplodnosti. Keďže medzi veriacimi sa veľa hovorí o kráse rodiny, málokto chápe, ako trpia tí, ktorí deti nemôžu počať. Každý mesiac je pre nich novou zmarenou nádejou. Často počúvajú reči o tom, akí sú sebeckí, keď majú len jedno či dve deti, a to ich bolesť ešte stupňuje. Nič nevysvetľujú, len čoraz väčšmi strácajú z tváre iskru. Kniha pomáha stať sa vnímavejšími na utrpenie druhých a byť chápavejšími a milosrdnejšími spoločníkmi. Obsahuje tiež konkrétne linky na organizácie poskytujúce pomoc a odporúčania slovenských katolíckych odborníkov – gynekológa, lekára, morálneho teológa, predsedu Subkomisie pre bioetiku či ďalších odborníkov, ktorí sa denne stretávajú s neplodnosťou alebo sami ňou kedysi prechádzali. Vďaka patrí slovenským manželom, ktorí sprostredkovali túto cennú publikáciu pre našich čitateľov. Získať ju môžete na www.kumran.sk.

Mária Raučinová