Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní Dňa počatého dieťaťa, pri šírení informácií, letákov a ponúkaní bielych stužiek, pri organizovaní sprievodných aktivít alebo organizovaním vlastných aktivít. Uvítali by sme, keby ste nám zaslali krátke správy a fotografie z vašich aktivít.

Ďakujeme.

Fórum života