Jednorazový dar

Využite darcovský portál dakujeme.sk

Môj dar:

Ďakujeme.sk

Alebo Váš finančný príspevok môžete poslať na uvedené číslo účtu:
Č.ú.: 0422874576/0900
IBAN: SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: zadajte email (ide o nepovinný údaj, na účel poskytovať informácie o činnosti a aktualitách v rámci našej činnosti)

Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.