Pozvánka na Hromničnú púť matiek do Topoľčian

V sobotu 1. februára 2014 v čase od 9:30 do 12:00 h sa v pútnickom chráme v Topoľčanoch (Farnosť Nanebovzatia Panny Márie) uskutoční Hromničná púť matiek. Jej program sa začne o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca a zverením sa pod ochranu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nasledovať bude svätá omša (o 10:15 h) a adorácia (o 11:15 h). Program vyvrcholí eucharistickým požehnaním.

Zdroj: www.tkkbs.sk