Pozvánka – terapeutický program Ráchelina vinica

Ráchelina vinica 7. – 9. február 2014

Psychologická a duchovná cesta pre postinterrupčné  uzdravenie.

Ráchelina vinica, Je určená matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom.

Odborne postavený program Ráchelinej vinice je prepojenie duchovného a psychologického aspektu.

Centrum pre rodinu Sigord  – neďaleko Prešova.

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk

Tel. kontakt:  0911 911 794

Viac informácií: http://rachel.rodinabb.sk/