Príprava na manželstvo

Je to predovšetkým psychologický a pedagogický problém, ale nesmieme zanedbať ani medicínsku a biologickú stránku problematiky. Musí byť teda komplexná, má zdôrazňovať osobný rozmer ľudskej sexuality; má však vhodným a veku primeraným spôsobom zahrnúť aj sexuálnu výchovu v užšom zmysle. V príprave na manželstvo hrá nezastupiteľnú úlohu rodina. Škola a iné inštitúcie majú výpomocný charakter. Pokiaľ sa výchova odohráva v škole alebo inej inštitúcii, má rešpektovať právo rodičov na výchovu v súlade s ich vlastným presvedčením a názormi.

V príprave na manželstvo hrá dôležitú úlohu výchova k hodnotám rodinného života, k zodpovednému rodičovstvu a k oddialeniu sexuálnych aktivít až po nadviazanie trvalého vzťahu, akým je manželstvo. Má podporovať účinnú prevenciu nežiaduceho otehotnenia, choroby AIDS a iných pohlavne prenosných chorôb s dôrazom na sexuálnu zdržanlivosť až do manželstva ako jedinú stopercentnú prevenciu. Permisívnu (všetko dovoľujúcu) sexuálnu výchovu, ktorá ignoruje mravné zákony a prevenciu otehotnenia a choroby AIDS chce dosiahnuť výlučne pomocou technických a medicínskych prostriedkov, nemožno považovať za vhodnú prípravu na manželstvo.

Súvisiace články

tag: príprava, manželstvo, sex

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.