Pravidelný dar

Ak sa chcete stať naším pravidelným podporovateľom, môžete tak urobiť prostredníctvom zadania trvalého príkazu pre Fórum života o.z. s nasledovnými údajmi:

Č.ú.: 0422874576/0900
IBAN: SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: zadajte email (nepovinný údaj na účel poskytovať informácie o činnosti a aktualitách v rámci našej činnosti)