Púť k sv. Gianne B. Mollovej

V tomto roku si pripomíname významné jubileá sv, Gianny B. Mollovej, a to 50. výročie jej úmrtia (+ 28. 4. 1962) a 90. výročie jej narodenia (* 4. 10. 1922). Preto vás srdečne pozývame na Púť k sv. Gianne B. Mollovej, ktorá sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach.

Bližšie informácie nájdete TU.