Realita umelého potratu

V súvislosti s umelým potratom sa používa aj termín interrupcia – umelé prerušenie tehotenstva. Je to však zavádzajúci termín. Ak niečo prerušíme, dá sa v tom neskôr pokračovať. Ak tehotenstvo ukončíme potratom, je to konečné riešenie. Preto je pre potrat výstižnejší názov – umelé ukončenie tehotenstva.

Potrat do 12. týždňa je operačný zákrok, ktorý trvá približne pätnásť minút. Rastúce dieťatko, prísne medicínsky ľudský zárodok, ktorý v tomto čase meria 0,5 – 4 cm, sa odstráni z maternice. Jedným zo spôsobov, najčastejšie používaným (do 10. týždňa počítaného od poslednej menštruácie), je vákuumexhauscia. Robí sa pomocou odsávačky.

Žena, ktorá chce ísť na potrat, alebo ju k tomu donúti jej okolie, požiada o tento zákrok na predpísanom tlačive. Tlačivo za ňu vyplní gynekológ a ona ho potvrdí svojím podpisom. Musí absolvovať niekoľko vyšetrení, ktoré majú overiť, že môže absolvovať operáciu v celkovej anestézii. Vo vybranej nemocnici sa objedná a zaplatí poplatok (dnes 7000 Sk; potrat zo zdravotných dôvodov hradí poisťovňa).

Ráno v dohodnutý deň príde nalačno na príjem do nemocnice. Po vybavení potrebnej administratívy čaká na svojej izbe. V určený čas ju privedú do malej operačnej sály – tzv. zákrokovne. Tu ju uložia v gynekologickej polohe na operačný stôl. Anesteziológ podá žene do žily lieky potrebné na to, aby ju uspal. Po dezinfekcii vonkajších rodidiel a pošvy sa maternica zachytí za krčok do tzv. amerických klieští. Operatér si pridržiava maternicu kliešťami v ľavej ruke a pravou, pomocou kovových tyčiniek – dilatátorov, otvára a rozširuje kanál v krčku. Tento kanál je budúci pôrodný kanál, počas bežného tehotenstva je až takmer do pôrodu zatvorený, aby chránil rastúce bábätko. Keď je kanál v krčku dostatočne rozšírený, zavedie sa do maternice trubica – aspiračná kanyla a dieťatko, uhniezdené na stene maternice, sa odsaje, spolu s tkanivom, ktoré ho obklopuje. Toto tkanivo sa nazýva trofoblast a o niekoľko týždňov by z neho vznikla placenta – plodový koláč. (Z plodového koláča cez pupočnú šnúru dostáva bábätko výživu a kyslík.) Steny maternice sa dočistia tupou kyretou – ostrejšia lyžička). V prípade staršej tehotnosti (do 14. týždňa od poslednej menštruácie, pri ultrazvukovom vyšetrení je už zreteľne vidno pohyby bábätka), keď sa už dieťatko nevmestí do trubice odsávacieho zariadenia, sa vákuumexhauscia nepoužíva. Namiesto nej sa pristúpi k vyprázdneniu maternice tu pou kyretou. U starších plodov sa niekedy používajú potratové kliešte – na vytiahnutie väčších častí plodového vajca, napr. hlavičky dieťaťa. Dieťatko sa väčšinou odstraňuje po častiach, pretože má jemné telíčko, ktoré sa trhá. Na záver sa maternica ešte prečistí kyretou. Vo väčšine prípadov dostane pacientka do žily látky, ktoré pomáhajú sťahom maternice, a predchádzajú tak nadmernému krvácaniu. Po ukončení zákroku sa žena prebudí a je ešte niekoľko hodín intenzívne sledovaná. V poobedňajších hodinách odchádza domov. Pri komplikovanejšom priebehu odchádza až nasledujúci deň.

O potrat môže požiadať každá žena do 12. týždňa tehotenstva od poslednej menštruácie bez udania dôvodu (73/1986 Zb. z., §4). Zákrok sa urobí, ak žena nebola na interrupcii pred dobou kratšou ako šesť mesiacov, čo neplatí pre ženy staršie ako 35 rokov. Potrat sa môže urobiť do 24. týždňa tehotenstva pri zistení genetického alebo iného poškodenia plodu, a v priebehu celého tehotenstva pri ohrození zdravia alebo života ženy.

Po 14. týždni tehotenstva sa potrat robí tzv. vyvolaním pôrodu. Používajú sa rôzne spôsoby, podľa možností (predovšetkým finančných) jednotlivých pracovísk. Kanál krčka maternice sa postupne cez noc roztiahne – dilatuje, pomocou tzv. laminárií – tenkých tyčiniek, ktoré zväčšia svoj objem, ako sa nasycujú tekutinou z okolia. Následne sa do maternice podajú prostaglandíny, a neskôr oxytocín, ktoré vyvolajú sťahy maternice a plod sa z nej vypudí. Prostaglandíny sa podávajú vo forme tabliet, do žily, do pošvy, do kanála krčka alebo injekčne priamo do plodového vajca. Celý proces, až po vypudenie plodu, trvá niekoľko hodín, častejšie až niekoľko dní. Ak vyvolanie potratu týmto spôsobom neprichádza do úvahy, urobí sa tzv. malý cisársky rez (sectio caesarea minor) a dieťa sa vyberie operačne. Pri potrate po asi 22. týždni sa takto vyberie často živý plod, ktorý sa následne nechá umrieť.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené postupy nie sú zlé alebo nesprávne. Všetky sa rovnakým spôsobom používajú aj pri ošetrení samovoľného alebo zmĺknutého potratu, alebo pri pôrode mŕtveho plodu (nad hmotnosť 1000 g sa už hovorí o pôrode, nie potrate).

Oplodnenému vajíčku sa zabráni prežiť aj používaním niektorých druhov antikoncepcie – hormonálnej, ktorá „chráni“ pred počatím, alebo antikoncepcie „po styku“. Nejde síce prísne medicínsky o ukončenie tehotenstva, ale o zabitie zárodku – teda človeka, keďže sa nemôže uhniezdiť v maternici a pokračovať vo vývoji.

Autor : Magdaléna Černá – Dátum : 10.07.2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.