Reklamná vitrína propaguje ochranu života

Fórum života v septembri nainštalovalo reklamnú vitrínu v priestoroch frekventovaného podchodu pod električkovou traťou na Kapucínskej ulici v Bratislave. Vitrína upúta najmä veľkou farebnou fotografiou nenarodeného dieťaťa. Zblízka sa môžu okoloidúci dozvedieť základné informácie o konkrétnej pomoci tehotným ženám, ale môžu tiež vidieť komiks, ktorý Fórum života prezentovalo na festivale Bažant Pohoda. Fórum života ďakuje živnostníkovi, ktorý priestor združeniu sponzorsky ponúkol.