Časopis Fórum života

Fórum života od roku 2003 vydáva odborné periodikum pod názvom Spravodajca občianskeho združenia Fórum života. Venuje sa otázkam súvisiacim s ochranou života od počatia po prirodzenú smrť, prináša aktuálne informácie o dianí na Slovensku, vo svete, o aktivitách Fóra života a jeho členov a venuje sa aj odborným témam. V roku 2018 zmenil názov na „Fórum života“.

Časopis Fórum života chce ponúknuť alternatívne médium o bioetických otázkach v súčasnosti. Vydávaním tohto periodika sa Fórum života zároveň snaží vypĺňať medzeru, ktorá vzniká nedostatočným alebo neobjektívnym informovaním médiami. Je šírený dvoma spôsobmi: v elektronickej podobe (prostredníctvom internetu) a v tlačenej podobe (priamym odovzdaním čitateľom alebo poštou). Časopis je distribuovaný ako nepredajný a existuje vďaka drobným darcom a úzkemu okruhu sympatizantov-podporovateľov Fóra života.

Časopis Fórum života si môžete objednať  cez prihlasovací formulár.

Archív:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.