Sprievod za nenarodené deti

Fórum života pozýva veriacich na sv. omšu spojenú so sviečkovým sprievodom za nenarodené deti, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Sviečky za nenarodené deti 2. novembra 2008 v Bratislave.
Program sa začne o 17.30 hod. sv. omšou v kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici. Sprievod vyrazí približne o 19.00 hod. od kostola k Pamätníku nenarodených detí na Bezručovej ulici. Po krátkej modlitbe pri pamätníku sa sprievod vráti na záverečné požehnanie do kostola sv. Ladislava. Ďalšie informácie si môžete prečítať na plagáte.