Archív značiek: stratégia

  • UPC bl. Zdenky Schelingovej pozýva na stretnutie o problematike rodovej rovnosti s výkonnou riaditeľkou Fóra života Renátou Ocilkovou. Téma: Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR... a čo nás čaká po neúspešnom Referende o rodine. Stretnutie spojené s diskusiou sa uskutoční 23. 3.... [read more]
  • Protestné zhromaždenie v pred Úradom vlády SR v Bratislave sa uskutoční už zajtra (utorok, 16. decembra)! Príďte spolu s nami povedať "NIE" ideologickej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR. "Situácia je vážna a týka sa každého z nás," zdôrazňuje predsedníčka Fóra života, ktor... [read more]
  • Príďte spolu s nami vytvoriť  v utorok 16. decembra o 17:00 hodine pred Úrad vlády SR živú reťaz proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv v SR! Všetci spoločne, ruka v ruke ukážeme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Nie sú v ňom zakotvené najzákl... [read more]
  • Dňa 9. 12. 2014 predsedovia a štatutárni zástupcovia niekoľkých desiatok organizácií, traja zástupcovia Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a množstvo predstaviteľov verejného života poslalo „Vianočnú výzvu členom vlády“ s apelom na neschvá... [read more]
  • 11. novembra Fórum života a ďalšie mimovládne organizácie zorganizovali demonštráciu proti Stratégii rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Demonštrovať prišli stovky ľudí, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a povzbudilo. Ľudia ukázali, že sú proti rodovej ideológii a ne... [read more]
  • Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny ... [read more]