Úhrada členského vo Fóre života za rok 2014

Prosíme členov Fóra života, ktorí ešte neposlali členské za rok 2014, aby tak urobili čo najskôr. Členské vo výške 5,- eur môžete uhradiť v hotovosti priamo v kancelárii Fóra života alebo zaslaním financií na na účet: 0422874576/0900.
Do správy pre adresáta uveďte nasledujúci text: Priezvisko clenske 2014

V prípade, že ste členské neuhradili ani v roku 2013, pošlite 10,- eur a do správy pre adresáta uveďte nasledujúci text: Priezvisko clenske 2014 2013. Ďakujeme!