USA : federálny súd dočasne zakázal financovanie pokusov na embryonálnych bunkách zo štátnych peňazí

Federálny súd USA vydal rozhodnutie o dočasnom zákaze financovania výskumov na kmeňových bunkách získaných z ľudských embryí zo štátneho rozpočtu.
V marci roku 2009 prezident USA Barrack Obama zrušil podobný zákaz ešte z čias bývalej hlavy štátu Georga Busha.
V júli 2010 však dvaja vedeckí pracovníci podporení skupinou humanitárnych aktivistov podali návrh an preskúmanie tohto rozhodnutia súdu. Argumenty vystavali najmä na faktoch, že pri uvedených pokusoch dochádza k vážnemu poškodeniu a smrti embryí. Podľa americkej legislatívy nie je financovanie podobných projektov z verejných prostriedkov možné. Vedci vyvinuli najmä snahu o odstránenie štátneho krytia sporných projektov.
Administrácia prezidenta Obamu má teraz právo podať odvolanie alebo zmeniť pravidlá výskumu na embryonálnych bunkách tak, aby neprotirečili zákonu.