Vyhlasujeme SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIU FOTKU KAMPANE 2013!

Fórum života o. z. v spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom v Bratislave vyhlasujú súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa 2013“. Vybrané fotky budú zverejnené na stránke www.25marec.sk, a dvaja víťazi získajú bohatú kolekciu kníh od Karmelitánskeho nakladateľstva.

Fotografovať môžete čokoľvek – od billboardov kampane po celom Slovensku, cez pochody za život v jednotlivých mestách a obciach, sprievodné podujatia až po osobné svedectvo o ochrane života od počatia. Cení sa nápad, aj prevedenie.

Neváhajte a pošlite nám svoje fotky! Čakáme ich do 31. marca 2013 e-mailom na adrese: danka@www.forumzivota.sk. Fotografie posielajte maximálne tri, do predmetu uveďte heslo „FOTO DPD“.